Johanna Nylander

Äntligen faller datalagringen

Johanna Nylander Artikeln publicerades

I förra veckan konstaterade EU-domstolen att datalagringsdirektivet är olagligt.

Vad de praktiska konsekvenserna av beslutet kommer att leda till är fortfarande oklart, men det är ett välkommet besked för den digitala rättsäkerheten i Europa.

Datalagringsdirektivet kom till för nästan tio år sedan och drevs fram av den dåvarande svenske socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström. Direktivet innebar att telefon- och internetoperatörer blev tvingade att lagra samtalsdata och uppkopplingsdata mellan sex månader och två år.

Medlemsstaterna skulle sålundaenkelt få tillgång till information om vem som ringde vem, klockslag på samtalet, hur länge de talades vid, eller om samtalet inte kom fram. På samma sätt lagrades uppgifter om vilka som skickade e-post till varandra, sms eller vart och hur man kopplat upp sig till internet. Information om var en person har befunnit sig när uppkopplingen, samtalet eller sms:et har skickats har också samlats i samma databas. Det har helt enkelt handlat om ren och skär övervakning från staten.

När Alliansen vann valet 2006 förhalade man länge införandet av direktivet i svensk lag. Det gick så långt att landet fick betala böter till EU, men sedan 2012 har datalagring också varit en del av svensk lagstiftning. Förhoppningsvis kan dessa lagar rivas upp om den politiska viljan finns, och den personliga integriteten på nätet återupprättas.

En av de viktigaste principernai ett rättssamhälle är att man är oskyldig tills motsatsen bevisas. Datalagringens långtgående systematiska registrering av alla för att bekämpa vissa typer av brottslighet, är raka motsatsen till det.

Det är glädjande att datalagringsdirektivet nu faller, men i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt kommer mängden kontroll, register och övervakningsmöjligheter bara bli fler. Det kommer inte gå att ha koll på all data som samlas, eller för den delen hindra utvecklingen.

Däremot måste man som individ och som samhälle lära sig att förhålla sig till utvecklingen på bästa sätt. Bara för att något är möjligt innebär det inte att det är bra, och det är viktigt att alla system som innehåller stora mängder data också granskas ordentligt.

Det måste också vara möjligt att ställa människor, företag och stater till svars om de behandlar personlig information med vårdslöshet eller använder data till andra syften än de på förhand godkända.

Rätt använda kan stora databasermed samlad information vara en underbar resurs för innovation, personifiering och för att bygga smartare tjänster. Hela internet består av att knyta samman maskiner och människor i nätverk. Det kan leda till något helt fantastiskt, och det kan leda till en gigantisk kontrollapparat.

Att datalagringen nu stoppas är ett litet steg i rätt riktning.

Johanna Nylanderär fristående skribent och arbetar till vardags på Dataspelsbranschen med samhällsanalys