Johanna Nylander

Gamla tjänster behöver dö ut

Johanna Nylander Artikeln publicerades

Kanske hade ett reglerat internet fungerat om det var så det sett ut från första början. Nu är det turligt nog för sent. Marknadsekonomi råder när det går, och människor betalar gärna för de saker på internet de ser ett värde i och uppskattar.

I ett kapitel i den nyutkomna antologin Myten om internet hävdar journalisten Robert Levine att upphovsrätten på nätet behöver skärpas och att de gamla affärsmodellerna kring medier har utkonkurrerats på felaktigt sätt. Utan att riktigt presentera hur det praktiskt skulle genomföras förespråkar Levine just ett mer reglerat internet där man behöver betala för att få tillgång till fler webbsidor, och en återgång till gamla utdaterade affärsmodeller.

Resonemanget är problematiskt.Ta tv som exempel. I boken hävdar Levine att tv-serier som Mad Men aldrig skulle ha funnits utan betal-tv, och att högkvalitetsserier är hotade ifall de laddas ner mer och mer. Men i länder som Sverige är det fortfarande omöjligt att titta på många amerikanska teveserier när de sänds, utan man är hänvisad till sändningar i efterhand på lokala kanaler eller DVD-upplagor.

Hade det funnits alternativ från början som gjort det enklare, eller lika smidigt, att betala för avsnitt, som det är att ladda ner dem illegalt hade situationen kunnat se annorlunda ut. Nu är i stället de vanliga tv-sändningarna på väg att dö ut, public service ändrar form, och de amerikanska kabelnätverken har till och med börjat etablera sig i Sverige.

Tjänsteleverantörer som iTunes och Google Play har löst betalningsalternativen smidigt, och det är två marknadsplatser på nätet som är lyckade. För båda plattformarna finns det vägar runt, men det är knepigare och inte lika kvalitativt som att säkra sig om nyaste uppdateringarna och en fungerande produkt.

I en marknadsekonomiär det där värdet finns som pengarna kommer att finnas, och om människor vill ha bra produkter så kommer de att efterfråga det. Det är klart att företag kommer att lägga ner och att varor kommer att försvinna, men de kommer högst troligen ersättas av något människor uppskattar mer. Det var länge sedan Sverige var ett land med en stor tillverkningsindustri. När Ericsson har varslat personal i Lund gick många vidare och satsade på nya idéer, och det är tack vare att företag läggs ner och nya startas som utveckling och tillväxt sker.

Internet är en öppen plats. Tekniken har inga riktiga landsgränser eller nationalstater, utan de är konstruktioner för att göra lagar något enklare. Om man från samhällets sida skulle gå in och kräva mer regleringar riskerar man inte bara att döda en massa innovation, utan också att skapa omfattande integritetskränkande system för att säkra att reglerna efterföljs. Det är en situation som ingen tjänar på i längden, allra minst alla som vill använda nätet i vardagen.

Johanna Nylanderär marketing och PR-manager i Köpenhamn.