22 miljoner för städning utan upphandling

Kristianstad Artikeln publicerades
22 miljoner har betalats ut av regionen till ett danskt städ- och tvättföretag, helt utan upphandling.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
22 miljoner har betalats ut av regionen till ett danskt städ- och tvättföretag, helt utan upphandling.

Region Skåne har betalat ut tiotals miljoner kronor till ett danskt företag — utan upphandling. Företaget ska ha levererat städtjänster och städutrustning, men något avtal finns inte.

Region Skåne har sedan 2013 köpt in tvätt- och städtjänster av De Forenede Dampvaskerier A/S med säte i Odense, Danmark. Bara de senaste tre åren har företaget fakturerat regionen nära 22 miljoner kronor, vilka har betalats ut. Men någon upphandling av företaget har aldrig gjorts. Dessutom har ett annat företag, med några av samma personer bakom, fakturerat regionen för ytterligare 3,7 miljoner kronor under dessa år, under namnet How2clean.org.

Kristianstadsbladet har blivit uppmärksammad om saken tack vare en källa. När vi börjat ställa frågor och begärt ut fakturor och handlingar har Regionservice, som är den förvaltning inom regionen som sköter bland annat tvätt och städ agerat. Under dagen kommer de att skicka ut ett pressmeddelande om att ingen upphandling har gjorts och att denna nu ska vara klar under våren.

Regionen har själva uppmärksammats om detta tack vare en visselblåsare, som hörde av sig till deras visselblåsarfunktion. Där påtalas att regionen köpt in material utan upphandling, och att en chef som varit ansvarig för att ta in leverantören även sitter med i en pågående upphandling om sådana tjänster, och att detta borde vara jäv.

Regionen gjorde en egen utredning, som utmynnade i ett skarpt brev den 19 december från regiondirektören till servicedirektören Helena Skjeld. Där uppmanades hon att omedelbart se till att offentlig upphandling prioriteras, att tilldelningsbeslutet tas senast i mars, och att rutiner för sekretess och jäv tydliggörs till expertgrupper i upphandlingsprocessen. Utredningen visar dock inte att något jäv har förekommit i inköpsprocessen hittills.

I pressmeddelandet säger Regionservice att de sedan 2013 hyrt in ett städsystem utan upphandling, och att det hela började som ett försök som fungerade så bra att det successivt utvidgades.

– Regionservice har en upphandlingsprocess som i de flesta fall fungerar bra, men vi har uppenbart fallerat på denna punkt. Vi har förbisett upphandlingen av den här tjänsten och jag ser mycket allvarligt på detta, säger servicedirektör Helena Skjeld.

Helena Skjeld.
Foto: Region Skåne
Helena Skjeld.

Hon medger också att upphandling borde ha skett för länge sedan:

– Vi borde naturligtvis ha avbrutit försöksverksamheten när summorna ökade över åren och en upphandling inte kommit till stånd. Vi har nu inlett arbetet för att genomföra en upphandling och vi ska ha ett tilldelningsbeslut den förste mars 2018. Vi kommer samtidigt att se över våra upphandlingsrutiner så att detta inte händer igen.