288 miljoner i förskott för Pågatåg Nordost

Kristianstad

288 miljoner kronor, eventuellt något mer, är vad Region Skåne förmodas betala i förskott för projektet Pågatåg Nordost och Krösatåg.

Artikeln publicerades 10 juni 2011.

KRISTIANSTAD. I mars tog regionfullmäktige beslut om att förskottera statliga medel för att tågtrafiken successivt ska kunna införas i år och fram till 2014.

På torsdagen godkände regionstyrelsen ett förslag om hur stort beloppet blir.

13 nya stationer

Ett projekt med utökad regional tågtrafik i norra Skåne och södra Småland ger 13 nya stationer, varav nio i Skåne.

Åtgärderna samfinansieras genom nationella infrastrukturpengar från Trafikverket, pengar från regionala infrastrukturplaneringen och bidrag från berörda kommuner.

Socialdemokraterna har en delvis avvikande uppfattning, som framfördes redan när regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet.

S gillar inte finansiering

Partiet är angeläget om att projektet fortsätter, men gillar inte modellen för finansiering.

”Vi ser med oro på att medfinansiering och förskottering av statliga projekt ökar, eftersom ansvaret allt mer läggs över på regionen”, står det i protokollsanteckningen.

S påpekar också att det är osäkert att betala ut pengar i förskott.

Den statliga planen revideras under avtalstiden, vilket kan innebära att återbetalningen från staten dröjer på obestämd tid, menar S.

Och det är ingen hållbar utveckling.

Frågan avgörs i slutänden av regionfullmäktige.