Åhus Beachhandboll tänker överklaga

Kristianstad Artikeln publicerades

Länsstyrelsens ställningstagande är felaktigt, anser Åhus Beachhandboll AB, som tänker överklaga beslutet om nej till bygglov för Åhus Beach-arrangemangen.

– Utifrån vår synvinkel är beslutet felaktigt. Länsstyrelsen har prövat bygglovet och motiverat avslaget utifrån ett tidsbegränsat bygglov, men det är inte den typen av bygglov som Kristianstads kommun beviljat. Det vi har är ett säsongsbygglov, säger Fredrik Sandgren, advokat och juridiskt ombud för Åhus Beachhandboll AB.

Därmed kommer också beslutet från Länsstyrelsen att överklagas till Mark- och miljödomstolen av Åhus Beachhandboll AB.

– Vi har stora förhoppningar att beslutet ska ändras, och om det är så att Länsstyrelsens beslut står fast så pågår parallellt arbetet med att förändra detaljplanen för området, vilket också skulle lösa frågan. Vi bedömer att frågan kommer att lösa sig på det ena eller det andra sättet i god tid innan nästa års evenemang ska äga rum, säger Fredrik Sandgren.