Aktietvinst fall för rätten

Kristianstad Artikeln publicerades

En tvist om äganderätten till hälften av aktierna i en restaurang i Kristianstad blev på torsdagen ett fall för tingsrätten.

Då lämnade juristen Bengt-Inge Björkhem in en stämningsansökning. Bengt-Inge Björkhem företräder en man vars bolag i november 2004 köpte hälften av aktierna i restaurangen för 57000 kronor.

Mannen fick i april ett brev från en advokat där säljaren hävde köpet med hänvisning till att köpeskillingen inte hade betalats. Mannen fick också besked om att han skulle lämna tillbaks sin nyckel till restaurangen och inte var välkommen dit mer.

Bengt-Inge Björkhem skickade med en kopia till tingsrätten på ett kvitto från den 23 november 2004 där säljaren kvitterade köpeskillingen.

Köparens krav i stämningsansökningen är därför att säljaren ska lämna ut de 625 aktierna till honom och föra in hans bolag som innehavare av aktierna i restaurangens aktiebok.

Lennart Svenezon