Ålfiskare är emot Taggen

Kristianstad Artikeln publicerades

Nu sällar sig även ålfiskarna till motståndet mot vindkraftparken Taggen i Hanöbukten. Kristianstads läns ålfiskeförening har överklagat det beviljade tillståndet till Miljööverdomstolen.

KRISTIANSTAD. Det var i somras som miljödomstolen i Växjö gav klartecken till planerna på att bygga 83 vindkraftverk med en maxhöjd på 170 meter i Hanöbukten. Sedan dess har flera överklaganden lämnats in till Miljö- överdomstolen i Stockholm, varav den senaste kommer från Kristianstads läns ålfiskeförening.

Föreningen framhåller bland annat risken för att elkablarna från verken genererar ett magnetfält som hindrar ålynglens vandring upp i åarna i Hanöbukten och längs delar av Blekinge- kusten.

Störa ålens vandring

Vidare menar föreningen att höjden på vindkraftverken gör att de måste förses med högintensivt blinkande varningsljus, vilket skulle störa ålens vandring. Vandringen kommer även att störas av vibrationerna från betongfundamenten när vindkraftverken är igång, befarar föreningen.

”I miljökonsekvensbeskrivningen har man inte med ett ord berört den viktiga ålakusten med dess ålfiskare och besöksnäring. Någon har sagt att det är samma företag som vill bygga vindkraftparken och som låtit göra miljökonsekvensbeskrivningen. I så fall är det inte konstigt om man utlämnat ålakusten, i annat fall är det oförståeligt”, skriver föreningen i sitt överklagande.

Världsnaturarv

Slutligen upplyser föreningen om att det finns ansökningar på gång om att göra ålakusten till världsnaturarv, eftersom det har pågått ålfiske i Hanöbukten sedan ”urminnes tider”.