Allt utom Hammarshus föreslås rivas

Kristianstad Artikeln publicerades

För att möjliggöra en framtida handelsområde i Hammar föreslås kommunen nu riva samtliga byggnader på Hammarshusområdet. Själva Hammarshus ska dock stå kvar.

– Ja, det har vi sålt till konsortiet som planerar bland annat stormarknad där ute, säger kommundirektör Ingvar Lövkvist.

De övriga byggnaderna är bostadshus, stall och en mindre maskinhall. Kostnaden för att riva byggnaderna beräknas till två miljoner kronor. Eventuellt, skriver mark- och exploateringskontoret, kan rivningskostnaderna minskas genom att del av byggnaderna säljs. Dessutom lägger kommunen 230000 kronor på en arkeologisk undersökning. Anledningen till att byggnaderna rivs är inte att de är i dåligt skick, säger Ingvar Lövkvist.

– Men marken kommer att ingå i det framtida handelsområdet. Om allt går som det ska har vi en detaljplan för området nästa höst.

Kommunstyrelsen fattar beslut om rivning i nästa vecka.

Matti Stenrosen