Alternativ finns för de drogfria

Kristianstad Artikeln publicerades

För de hemlösa som är drogberoende och inte vill sluta med droger finns bara ett boendealternativ i Kristianstad. Det är nattjouren i ett hus bredvid gamla överstevillan på Elmestorpsvägen.

Där kan de duscha, tvätta kläder, äta kvällsmat och frukost samt samtala med personalen och sova. Nattjouren är dock som namnet antyder bara öppen på nätterna, så på dagarna går det inte att vara där. Totalt finns där tolv platser.

- Jag fick precis statistiken för de senaste två månaderna och normalt kan man ta emot alla som behöver, säger Peter Sonnsjö, enhetschef inom socialförvaltningen.

För dem som är beredda att bli drogfria finns fler alternativ, för då är man välkommen till Boendebasen eller Ungdomsbasen, där det finns ett antal rum som man kan bo i kortare eller längre tid. För dem som lyckas förbli drogfria finns sedan utslussningslägenheter och andrahandsavtalslägenheter hos ABK.

- Om det fungerar väl får man så småningom ta över kontraktet, berättar Peter Sonnsjö.

Det finns även två boenden, där det inte krävs att man är helt drogfri. Det är 123:an på Näsby och Trappan i Nosaby. De lägenheterna är dock upptagna nästan jämt.

- De som bor där bor i princip permanent, så det är ingen omsättning, förklarar Peter Sonnsjö.

För att lösa boendefrågan handlar det enligt honom alltså om att vilja ta tag i sin situation långsiktigt. De som vill göra det kan få allt från samtalsstöd till kvalificerade behandlingar. Socialen samarbetar också med psykiatrin och omsorgen.

- Men vi kan inte tvinga någon till förändring, konstaterar Peter Sonnsjö.