Ansökan dras tillbaka

Kristianstad

Kritiken mot vindkraft på fastigheten Fegelstorp 1:3, vid Vånga, har varit kraftig. Området är C-område, vilket enligt vindbrukspolicyn anses minst lämplig för vindkraft.

Artikeln publicerades 8 juli 2010.Nu meddelar exploatören Eolus Vind AB att man drar tillbaka sin ansökan, utan vidare prövning. De starka argumenten mot en etablering sägs vara orsaken.