Ministern i Vattenriket

Text: Karolina Alfredsson
Publicerad 26 maj 2010 17.14 Uppdaterad 19 oktober 2010 0.09
Större eller mindre text

Kristianstad.
Miljöminister Andreas Carlgren besökte under gårdagen Vattenriket och blev så pass imponerad att han vill göra arbetssättet till en nationell modell.

Under en tre dagar lång turné i Skåne och Småland med klimat- och energifrågor i fokus anlände i går miljöminister Andreas Carlgren till Kristianstad.

Vattenriket var målet för ministern som var här för att lära sig mer om arbetet med biosfärområdet.

– Jag är jätteimponerad av Vattenriket och ser direkt att vi kan lära av det här, hitta riktlinjer och en modell för ett nationellt arbetssätt, säger Andreas Carlgren.

– Det bygger på erfarenhet av hur näringsliv, kommun och markägare kan enas om en gemensam vision och det är ett arbete vi nu skulle kunna be Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Fiskeriverket att arbeta kring.

Carlgren tar med sig intrycken från Kristianstad i utvecklingen av den nya havsmyndigheten för att få en helhetssyn på frågan kring havsmiljön.

Under en båttur på Helge å tillsammans med lokala politiker och tjänstemän från biosfärkontoret fick ministern möjlighet att se framväxten av Naturum. Turen avslutades på Ekenabben där man visade hur ett naturområde med sumpskog kan göras tillgängligt även för rullstolar och barnvagnar.

Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärområdet, ser positivt på att Kristianstads erfarenhet kan få större spridning.

– Det finns redan en hög mental ribba här som gör att vi har god förberedelse att testa av olika hållbarhetskoncept. Vi har erfarenhet av kontakten mellan kommun och näringsliv och att undervisa och förmedla. Att nu samla olika intressen på nationell nivå kan bli det kraftfulla verktyg som behövs.

Carlgren passade under Skåneturnén också på att träffa politiker från det nybildade Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne som ska driva frågan om ett effektivare klimatarbete i länet.

Regeringen har samtidigt utsett Skåne till pilotlän för klimatarbete och omställningen till förnybar energi. Uppdraget är att vägleda andra län i omställningsarbetet. Miljöministern vill se Skåne som en förebild och föregångare, inte minst på biogasområdet. I gengäld utlovar han viss ekonomisk uppbackning.

– Vi kommer att skjuta till resurser i länsstyrelsens arbete till att börja med. Sedan får vi vidareutveckla vilka ytterligare steg som behövs.

Fakta

Biosfärområde

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Där kan ny kunskap testas kring hur man ska hantera relationen mellan människa och natur så att man både kan bruka och bevara.

Ett biosfärområde ska vara så stort till ytan att följande funktioner kan uppfyllas: bidra till den biologiska mångfalden, främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar, stödja genom att underlätta bland annat forskning, utbildning och praktik.

I Sverige finns tre biosfärområden: Vattenriket Kristianstad, Torneträskområdet och Kinnekulle

Källa: Naturvårdsverket


Större eller mindre text29 läsare har reagerat på denna artikel

83% är glada

7% är likgiltiga

3% är nyfikna

7% är arga


Hur reagerar du på "Ministern i Vattenriket"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet.se så godkänner du samtidigt våra regler.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu