Äspets Vägförening saknar samarbete

Kristianstad Artikeln publicerades

Ombyggnaden av Åvägen på Täppet i Åhus har lett till storgräl mellan Äspets Vägförening som är väghållare och sköter vägen och kommunen som äger vägmarken.

Orsaken är att vägföreningen inte informerats om förändringarna som genomförs av C4 Teknik. Meningsskiljaktligheterna har gått så långt att föreningens styrelse överväger att upplösa vägföreningen. ”På så sätt underlättas det för kommunens tjänstemän, som redan nu likväl tar sig rätten att besluta, att handlägga vägärendena i Äspet,” skriver föreningens ordförande Georg Gärdh i det senaste brevet till C4 Teknik. Styrelsen har redan överlämnat ärendet till Riksförbundet för enskild väghållning (REV), vars jurister ska driva det vidare. REV har på flera punkter stött vägföreningens uppfattningar i frågan. Bland annat hävdar REV och vägföreningen att föreningen gått miste om ett årligt statligt väghållarbidrag sedan 1976 på grund av att Kristianstads kommun felaktigt uppgett sig vara väghållare. ”Det enda bidrag som Äspets Vägförening därmed fått för att underhålla vägarna till 850 fastigheter är cirka 20000 kronor per år från kommunen”, skriver föreningens ordförande. Styrelsen säger sig också ha det stora flertalet av sina medlemmar och Åhuspolisen med sig i kraven på att ordna med parkeringsplatser utanför pizzerian. Polismyndigheten har inte ens blivit tillfrågad om denna trafiksäkerhetsfråga, skriver styrelsen. Man efterlyser också utlovade vägbulor på Åvägen för att dämpa hastigheten där. De vägbulorna hade man hoppats skulle vara på plats inför sommarsäsongen då trafikintensiteten ökar kraftigt. Den andre augusti ska Äspets Vägförening ha sitt årsmöte. ”Styrelsen kommer då låta medlemmarna ta ställning till om föreningen ska upplösas och därmed låta kommunen administrera vägarna i området, eftersom kommunens tjänstemän inte är intresserade av något samarbete med föreningen”, skriver ordförande Georg Gärdh. lena.timelin@kristianstadsbladet.se