Bandidos MC sitter tryggt i lokalerna

Kristianstad Artikeln publicerades

Trots att det gått ett halvt år sedan kommunen köpte "Bandidosfastigheten" i Norra Åsum finns mc-klubben kvar i lokalerna. Och i dagsläget har kommunen inte grund för att bryta det tioåriga hyreskontraktet.

Kommunjurist Charlotta Mjellander har under hösten undersökt möjligheterna för kommunen att vräka Bandidos MC ur lokalerna. Men inte ens fängelsedomarna för den grova misshandeln på fastigheten i somras har räckt till.

– Hyresrätten kan anses förverkad om man missköter sig, exempelvis genom att inte betala hyran. Hyresrätten kan också anses förverkad om lokalen helt eller delvis används för näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig. Men det finns något rättsfall som säger att misshandel inte räcker. Du blir inte vräkt från din lägenhet för att det uppstått ett slagsmål, förklarade Charlotta Mjellander i november.

I samband med köpet beslöt kommunen att säga upp "befintliga hyresavtal för att göra fastigheten tillgänglig för kommunens behov av mark och lokaler inom området". Men inte heller en framtida exploatering tycks tillräcklig.

– Jag tittar på de omständigheterna för tillfället. Men det är tveksamt om det går att använda som grund för förverkande. Dessutom kan det bli tal om ersättning till hyresgästen, säger Charlotta Mjellander nu.

Bandidos MC skulle ha lämnat fastigheten till första augusti. Men mc-klubben bestred uppsägningen.

I en skrivelse till kommunen krävde en representant för klubben att kommunen "återkallar beslut om uppsägning/vräkning eller låter uppsägningen gälla och löpa enligt hyresavtalet dvs 9 månader".

Sedan dess har inget hänt. De tidigare uppgifterna om att ärendet skulle lämnas över till Hyresnämnden stämmer inte.

– Detta ligger inte hos någon domstol i dagsläget, bekräftar Charlotta Mjellander.

Frågan är då vad kommunen har vunnit på att köpa fastigheten, i förhållande till att låta den vara kvar i den förre ägarens ägo.

– Det här gjorde vi på stark inrådan av polisen. Bedömningen då var att vi som kommun skulle ha bättre förutsättningar att bli av med Bandidos som hyresgäster, säger kommundirektör Göran Persson. Jag trodde att misshandelsdomarna skulle vara tillräckliga för att hyresrätten skulle vara förverkad. Juristen anser inte att det räcker, men saken är inte prövad.

Charlotta Mjellander påpekar också att fastigheten i Norra Åsum bjöds ut till försäljning i somras.

Det innebär att Bandidos MC hade kunnat köpa den utan att kommunen hade kunnat agera, eftersom förköpsrättslagen har slopats. Genom att själv gå in som köpare har kommunen åtminstone stoppat det.