Barn ringde till polisen när det blev bråk hemma

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Martina Holmberg/TT

Ett barn ringde polisen när mamman var berusad och bråk uppstod. Nu ska socialtjänsten utreda barnets situation på nytt.

Barnet bor enligt en lex Sarah-anmälan hos mamman varannan vecka, men hon har svårt att kontrollera sitt drickande för att hon mår dåligt.

Barnet har vid åtminstone ett tillfälle kontaktat polisen när mamman varit berusad och det uppstått bråk, varför polisen hört av sig till socialtjänsten.

Under den första utredningen träffade socialtjänsten bara mamman och pappan, inte barnet. Utredaren hörde sig inte heller för med nätverket kring barnet, däribland förskolan.

Trots att mamman sökt hjälp kvarstår hennes alkoholproblem, enligt lex Sarah-anmälan.

En ny utredning inleddes under november månad i år som syftar till att bland annat utreda om det hade gått att förhindra att barnet får fortsätta leva i den riskfyllda miljön.