Barslund bygger också rondellerna

Kristianstad Artikeln publicerades

Arbetet med Fundationsvägen går framåt. Samtidigt har entreprenören Barslund också vunnit upphandlingen av Trafikverkets del i projektet i Hammar: Att bygga rondellerna på väg 118.

Danska företaget Barslund har entreprenaden på den nya vägen förbi C4 Shopping i Hammar. Arbetet med Fundationsvägen, som den döpts till, har pågått sedan i juni.

Nu är det också klart vilken entreprenör som kommer att bygga de två rondellerna längs väg 118 som är Trafikverkets del i projektet, och som planeras starta nu under våren.

– Vi vann den upphandlingen också, och är nu i projekteringsstadiet, berättar Ajdin Sadikovic, projektingenjör för den 800 meter långa Fundationsvägen.

Det måste innebära en fördel att det är samma företag som har båda projekten, istället för att två olika entreprenörer ska samsas för två olika vägbyggen intill varandra?

– Absolut, det är en stor fördel. Dels genom att vi redan är etablerade i området, har kännedom om platsen och folk som jobbar där. Även om det här är två olika projekt kan vi hjälpa varandra och samordna vissa saker så det flyter smidigt, säger Ajdin Sadikovic.

Arbetet med vägen flyter på enligt tidsplanen. Parallellt med att GC-tunneln som ska gå under vägen har börjat byggas så planteras också en stor mängd träd på området. Totalt är det 660 träd som ska i marken, både längs med Fundationsvägen och som parkområde mellan den nya vägen och bostadsområdet öster om nuvarande Otto Lindenows väg (som försvinner).

– Träd kommer att planteras också på vänstersidan längs med vägen, och på vallen mot E22 ska det stå olika grupper med 5-6 träd, berättar Ajdin Sadikovic.

Men att plantera träd mitt i vintern...?

– Det är nu träden ska planteras, medan de fortfarande sover. Visst kan man plantera träd också på sommaren, men det innebär en högre kostnad, säger Barslunds projektingenjör.

Hur har vintern varit hittills sett ur ett vägbyggarperspektiv?

– Det har varit bra. Det är egentligen bara en enda dag, när all snön kom, som vi skickade hem folk tidigare. Annars ligger vi bra till.