Behöver mer pengar

Kristianstad Artikeln publicerades

Trots att omsorgsnämnden verkar kunna hålla budgeten för i år är man oroad inför 2011. I en begäran till kommunstyrelsen kräver nämnden att få motsvarande 20 miljoner kronor extra i ramförstärkning.

Pengar som behövs för att täcka kostnadsökningar, volymökningar inom främst hemtjänst och handikappenheten, samt personalförstärkningar.

– Får vi inte pengarna, tvingas vi sänka kvaliteten på omsorgen, och det vill vi verkligen inte, säger omsorgsnämndens vice ordförande Marianne Eriksson (S) som är stolt över den verksamhet som omsorgsnämnden i dag basar över.