Beslut om va-taxan dröjer

Kristianstad Artikeln publicerades

Beslutet om ny va-taxa i Kristianstad ser ut att dröja ännu. Översynen som politikerna beställt lever inte upp till förväntningarna.

Det var i november förra året som politikerna beslöt att låta en utomstående konsult utreda grunderna för den föreslagna höjningen av va-taxan.

Diskussionen handlade framför allt om anläggningsavgiften, engångskostnaden för att ansluta ett nytt eller befintligt hus till det kommunala va-nätet. 2011 höjdes avgiften från omkring 85 000 kronor till 107 723 kronor för en villa med en 800 kvadratmeter stor tomt.

Den nya avgiften föreslogs bli 137 901 kronor från årsskiftet 2013-2014. En ökning med ytterligare 28 procent. Orsaken, enligt C4 Teknik, var att kommunen behöver finansiera planerade och framtida utbyggnader.

Politiker och stugägare protesterade emot förslaget. Kritiken fick även andra partier att vilja låta en utomstående konsult se över den föreslagna höjningen.

Men när konsulterna från Sveco muntligen presenterade sin utredning i går, blev politikerna inte nöjda.

– Jag tycker inte att man svarade på den fråga som vi ville, det vill säga om taxan är rimlig. Därför har vi bett dem att återkomma med ett tydligt besked, säger kommunalrådet Pierre Månsson (FP).

– Innan dess kan ett beslut om den nya va-taxan inte fattas, konstaterar Fredrik Axelsson (M).