Boafallsvägen upplevs som eftersatt

Bökestad Artikeln publicerades
Ett träd har legat över vägbanan i över två veckor på den skånska sidan av Boafallsvägen.
Foto:Jan Isaksson
Ett träd har legat över vägbanan i över två veckor på den skånska sidan av Boafallsvägen.

Boende reagerar över att den skånska sidan av Boafallsvägen upplevs som sämre underhållen än sträckan på Blekingesidan.

Boafallsvägen, norr om Vånga (väg M 2146), går mellan Bökestads sågmölla i Skåne till Jämshög i Blekinge län. Det är en väg som binder samman Skåne och Blekinge som används av såväl nyttotrafik som turisttrafik om sommaren.

Vägen går genom ett sjörikt landskap som används mycket för kanoting. Vägen är i sämre skick när det gäller Skånesidan, men när man väl passerat skylten Blekinge län (väg K 536) höjs standarden påtagligt. På Skånesidan är vägen full med pottor. Ett träd föll över vägen någon dag in i det nya året och ligger fortfarande ut i vägbanan. Det saknas också vägräcken ned mot en bäck som ligger betydligt under vägens nivå.

– Sådant här tog folk tag i själva förr. Men nu börjar vi gamla och orkar inte, säger en boende.

Flera som bor vid vägen berättar att de påpekat problematiken för Trafikverket, men lite har hänt på Skånesidan.

– De har varit där och strött, men inte fyllt hålorna. Då hjälper det inte.

Stefan Rittbo är projektledare på Trafikverket.

– Jag har tagit upp problematiken med vägens standard med entreprenören och kommer att se till att vår del blir underhållen på rätt sätt.

Vägen underhålls av Trafikverkets entreprenörer och Stefan Rittbo vet inte själv hur det ser ut på Skånesidan.

– Men vi har säkert haft problem där. Våra entreprenör ska ha tillsyn var fjortonde dag och åtgärda. Men grusvägar har generellt varit svåra att hålla i den standard som man vill på senare tid på grund av allt regn som har kommit. Det har varit svårt att hyvla, bland annat.

Att det ligger ett träd över vägen säger han dock är helt oacceptabelt.

– Det visste jag inte, men jag har skickat det vidare till vår entreprenör som måste ta bort det.

När planerar ni dra igång arbetet?

– Jag har sagt till att de omgående måste titta till det. Och omgående i min värld är idag. Kanske kan de inte hyvla just nu, men trädet måste bort och om möjligt måste de köra dit och lägga i grus så snart som möjligt.

Varför har den skånska delen av vägen inte blivit underhållen som på Blekingesidan?

- Jag vet inte om det är så, men jag kan motsäga det heller. Det är två olika entreprenörer som sköter det, men däremot är det samma företag. Det ska inte vara någon skillnad.