Borgerliga partierna tappar

Kristianstad Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna ser ut att bli tredje största parti och vågmästare i kommunfullmäktige, visar Kristianstadsbladets väljarundersökning. Miljöpartiet och Socialdemokraterna stärks, medan de borgerliga partierna backar.

Men de största förlorarna – om resultatet i opinionsundersökningen håller i sig över valdagen i september – är Åhuspartiet och Kristianstadsbygdens framtid. I så fall åker bägge dessa partier ur kommunfullmäktige.

Kristianstadsbygdens framtid fick vid kommunvalet 2010 stöd av 2,7 procent av väljarna. Enligt Ipsos undersökning får partiet nu endast 0,2 procent av rösterna. Lika mycket får Åhuspartiet, som vid valet 2010 fick stöd av 1,2 procent av väljarna.

I övrigt följer resultatet i den lokala opinionsundersökningen i stora drag trenden på riksplanet. Bland de borgerliga partierna är det Centern och Kristdemokraterna som backar mest. Båda partierna förlorar mer än en tredjedel av det väljarstöd de fick vid valet. Folkpartiet och Moderaterna går också bakåt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är undersökningens vinnare. Båda partierna går framåt med vardera nästan fyra procentenheter jämfört med valresultatet. Även Vänsterpartiet stärks något.

Ingen majoritet

Sverigedemokraterna stärks marginellt, men ersätter trots det Folkpartiet som fullmäktiges tredje största parti. Dessutom ser partiet ut att få rollen som vågmästare. Inget av blocken får egen majoritet om detta resultat gäller även efter valet.

Andra konstellationer

Gör man den traditionella uppdelningen i vänster och höger, så kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den här undersökningen upp till 47,8 procent av väljarstödet. De fyra borgerliga partierna: Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, får 38,2 procent.

Men i Kristianstad är det inte ovanligt med andra konstellationer. I den nuvarande majoriteten styr som bekant tre borgerliga partier, Moderaterna, Folkpartiet och Centern, tillsammans med Miljöpartiet och Åhuspartiet. Om det vore val i dag skulle de partierna enligt undersökningen nå 45,6 procent (Åhuspartiet oräknat).

Inget troligt samarbete

Men om Socialdemokraterna ännu en gång skulle välja att samarbeta med Kristdemokraterna och dessutom få med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet på en sådan lösning, så visar Valmyndighetens valsimulator att det skulle räcka för att ta 36 av fullmäktiges 71 platser. Men ett sådant samarbete är inte särskilt troligt.

Det ser alltså ut att vara upplagt för en ny, oklar situation i fullmäktige efter valet.

En fjärdedel osäkra

Partiernas väljarstöd är uträknat utifrån de som i undersökningen faktiskt uppgett vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag. Därutöver betecknas 24 procent av deltagarna som osäkra.

I den siffran ryms väljare som ännu inte har bestämt sig för hur de ska lägga sin röst (17,1 procent). Därutöver uppger ett mindre antal (2,5 procent) att de inte skulle rösta alls. Ytterligare några (2,2 procent) säger att de kommer att rösta blankt och en lika stor andel vill inte svara. Hur partierna påverkar dessa kategorier av väljare under valrörelsen kan komma att avgöra valet.

Vid valet 2010 valde 18,8 procent av de röstberättigade i Kristianstads kommun att inte rösta.