Brand i glasspinnefabrik får efterspel i domstol

Kristianstad Artikeln publicerades

Efterspelet till branden i glasspinnefabriken i Arkelstorp för snart två år sedan hamnade i går i tingsrätten. Det är Nils-Göran Thuressons bolag Kåresta KB som stämmer försäkringsbolaget If på ytterligare ersättning efter branden. If har betalat ut 1,4 miljoner kronor på försäkringen. Men det är Nils-Göran Thuresson inte nöjd med. Hans advokat begär anstånd med att precisera beloppet. If grundade värderingen på att de eldhärjade byggnaderna och maskinerna inte skulle användas för tillverkning av glasspinnar. Därmed behövde If inte bekosta en återuppbyggnad av fabriken. Nils-Göran Thuresson hävdar dock att hans avsikt varit, och fortfarande är, att börja tillverka glasspinnar. Därför måste fabriken, enligt hans mening, byggas upp så att produktionen snabbt kan komma igång. Han påpekar att bolaget redan förlorat stora belopp på den utdragna skaderegleringen. Kåresta köpte den nedlagda glasspinnefabriken med tillträde i juni 2001. Den 25 juli samma år förstördes större delen av fabriken av en brand. Brandorsaken har inte gått att fastställa. If medger dock att det rör sig om ett försäkringsfall. Ett konsultbolag har i en oberoende brandundersökning kommit fram till att en ljusbågsskada är den troliga brandorsaken. Häromveckan blev det känt att Nils-Göran Thuresson vill bygga upp en glasspinnefabrik i Simrishamn för hundra miljoner kronor, vilken skulle kunna ge ett 50-tal nya jobb. Han uppgav då att en del av investeringen kommer att finansieras genom brandförsäkringen i Arkelstorp. Lennart Svenezon