Bussar dras in trots kritik

Kristianstad

Buss 542 kommer inte att gå förbi Wanås. Det blir inga bussar längs 21:an när Pågatågen börjar stanna i Önnestad. Trots kritik gör Skånetrafiken inga större ändringar i sin bussutredning.

Artikeln publicerades 24 april 2013.

I dag presenterar Skånetrafiken hur tåg- och busstrafiken förändras när Pågatåg Nordost rullar igång den 15 december. En omedelbar konsekvens är att busslinjerna längs de sträckorna dras in, eftersom man inte har råd att köra både tåg och buss.

Överhuvudtaget förändras busstrafiken i nordöstra Skåne i grunden. Skånetrafiken vill satsa på starka stråk som Broby-Kristianstad.

Konsekvensen är att vissa orter förlorar sin busstrafik, som Östanå, Stoby, Ignaberga och Ullstorp. Både kommuner, privatpersoner, länsstyrelsen och Trafikverket har haft invändningar. Exempelvis skrev länsstyrelsen att inte enbart ekonomin borde styra.

Skånetrafiken svarar att förändringarna kommer att ge ett ökat resande, inte minst i de grupper som länsstyrelsen lyfter fram, ungdomar och kvinnor. Ändå är en oundviklig konsekvens att gymnasieungdomar längs väg 21 inte längre kan åka buss till skolan utan måste ta sig till Pågatågsstationerna i Vinslöv och Önnestad.

– Resandet är inte väldigt stort, men de kommer i kläm. Det tycker vi är tråkigt, säger Ulf Svensson, trafikutvecklare inom buss på Skånetrafiken.

Bättre för Glimåkra

I den omarbetade bussutredningen fördjupar Skånetrafiken sitt resonemang, exempelvis om linje 542 som dras via Broby i stället för Knislinge. Det innebär att Glimåkra och Sibbhult får bättre kommunikationer till Osby och kan ta tåg­et vidare därifrån, något som inte minst Glimåkra folkhögskola har efterfrågat, enligt Ulf Svensson.

Samtidigt får Knislingebor som pendlar till Hässleholm eller Lund/Malmö byta buss i Broby eller byta till tåg i Kristianstad. Tidtabellen för linje 545 ändras så att den stämmer bättre vid tågbyten i Kristianstad.

– Vi vill satsa i starka stråk. 545:an blir stark. Hanaskog och Knislinge får direktlinje till Centralsjukhuset och den nya gallerian. Många jobbar på sjukhuset eller centralt i Kristianstad, säger Ulf Svensson.

Någon lösning för Wanås finns inte. Där kommer inte bussen att passera, eftersom resandet där utgör en så liten andel av det totala resandet på linje 542.

– Tillsammans med Östra Göinge kommun tittar vi på om det går att lösa med andra medel.

En lösning som har diskuterats är natur- och kulturbuss.

Orter utan buss

Östanå förlorar sin bussförbindelse till Broby, eftersom resandet har minskat år från år, under 2012 med 43 procent.

Någon förändring blir det inte heller för de orter som redan har förlorat sin busstrafik, som Fjälkestad. Vångaborna får fortsätta att åka till Fjälkinge med linje 557, eftersom resandet mot Arkelstorp inte varit större än i genomsnitt tre påstigande resenärer per vardag under hösten 2012.