Byggnad som tar plats

Kristianstad Artikeln publicerades

315 meter lång, 60–75 meter bred och upp till 28 meter hög. Östra centrum, eller Kristianstads nya galleria som arbetsnamnet är nu, kommer klart att dominera stadsbilden när den står färdig.

– Det kräver mycket av arkitekterna att få in den i sitt sammanhang. Men det är en dominant byggnad, och det ska den inte skämmas för, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Kristianstads kommun.

Du är inte rädd att gallerian blir för dominerande?

– Nej. Det är en stor volym och stor byggnadskropp, men man har gjort avvägningar med höjder och indrag i takhöjden för att bevara stadens karaktär, svarar Patrik Möller.

Christina Blomberg på Steen & Ström, marknadsansvarig för projektet Kristianstads nya galleria, berättar att en beräkning som gjorts visar att det kommer att ta fem minuter att gå hela vägen på Östra Boulevarden längs med gallerian.

Dagen innan vi träffas har hon varit på möte hos arkitekten Fojab i Malmö, och då fått se en modell av gallerian i förhållande till den omgivande bebyggelsen.

Men det är inget företaget vill visa för Kristianstadsborna i dagsläget.

– Det är inte klart hur fasaden kommer att se ut, säger Christina Blomberg. Det vi vet är att byggnaden kommer att delas upp i tre sammanhängande delar, där färg, form och materialval kommer att skifta. Vi vill bygga en galleria som Kristianstadsborna kan vara stolta över. Det ska vara en modern, vacker och attraktiv byggnad, eftersom den blir så dominant.

Tidigast i april

Kristianstads kommun har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med Steen & Ström om fasader, gestaltning och slutlig utformning av gallerian. Tidigast i april beräknas en idé ligga klar att visa.

– Precis som allmänheten så är kommunen angelägen om hur det här kommer att se ut, säger Patrik Möller.

En av de frågor som kommunen ska bevaka är att det inte blir någon baksida på gallerian. Men oron för det är onödig, enligt Christina Blomberg.

– Vi har hyresgäster som vill ha sin entré mot Kanalparken. Så vi vill inte heller ha någon baksida, säger hon.

Minst en miljard

Det är inte enbart i färdigt skick som Kristianstads nya galleria kommer att påverka bilden av Kristianstad.

Om Steen & Ströms ägare beslutar sig för att faktiskt genomföra projektet sent i vår så inleds rivningen av resecentrums terminal 15 juni.

Sedan påbörjas bygget av gallerians norra del, dit de nuvarande hyresgästerna flyttar hösten 2013.

Domus rivs, men stommen ska bevaras och utnyttjas.

Kosmorama kvar

Det blir butiker också i det som i dag är varuhusets källarvåning. Även Kosmorama ska finnas kvar i någon form.

– Allt är inte klart där än, men planen är att det byggs ett nytt Kosmorama i byggnaden, kanske med ytterligare biosalonger. Den ska bli en integrerad del av gallerian.

Steen & Ström bygger, äger och förvaltar gallerian och p-huset. Bostäderna och hotellet ska andra intressenter stå för. Men vilka det blir är enligt Christina Blomberg ännu inte klart.

Hur stor Steen & Ströms investering i Kristianstads nya galleria blir är osäkert.

– Vi brukar faktiskt inte gå ut med det. Dessutom pågår arbete fortfarande, med projektering, fasader med mera, så det är för tidigt att ge en exakt siffra. Men det blir över en miljard, säger Christina Blomberg.