”Därför ska vissa ha 10 000 mer i månaden”

Öllsjö Artikeln publicerades
Sedan några veckor är Malin Tillgren tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne. Hon berätttar nu om vad medlemmarna hoppas på i den stundande avtalsförhandlingen.
Foto: Tommy Svensson
Sedan några veckor är Malin Tillgren tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne. Hon berätttar nu om vad medlemmarna hoppas på i den stundande avtalsförhandlingen.

Vårdanställda som knappt hinner äta eller gå på toa, och inte vet om de får gå hem när arbetsdagen är slut. Som inte svarar i telefon på lediga dagar, för att inte bli inringda. Bland Vårdförbundets medlemmar finns nu ett stort missnöje mot såväl lönenivåer som arbetsmiljö. Malin Tillgren från Öllsjö är tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne och berättar vad som är viktigast i avtalsförhandlingen.

Hon flänger mellan kontoret i Malmö, hemmet i Öllsjö och de olika besöken ute bland medlemmarna. Sjuksköterskan Malin Tillgren har varit fackligt engagerad sedan 2001, och hela tiden fått fler och fler förtroendeuppdrag. Sedan ett par veckor är hon tillförordnad ordförande för de 13 200 medlemmarna, som består av sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

Vad är de viktigaste frågorna nu?

– Just nu är det att vi ligger i avtalsförhandlingar med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Avtalet löper ut på söndag. Det är mycket fokus på detta, vi informerar om vad det är Vårdförbundet vill i avtalsrörelsen.

– Den största frågan där handlar om god löneutveckling för alla. Vi har ett särkrav på 10 000 mer i månaden till dem som är särskilt yrkesskickliga.

Är inte alla det?

– Nej. Är man helt ny på jobbet är man inte särskilt yrkesskicklig. Men alla har möjlighet att bli det. Det vi ser inom vården nu är en stor personalomsättning, där det ibland är så att den mest erfarna har jobbat i två år. Det vi vill ha är stabilitet i vården, så att de mest erfarna känner sig uppskattade och vill stanna. De blir ryggraden på arbetsplatsen och vi vill satsa på dem.

Malin Tillgren tillbringar en stor del av fritiden med dottern Alva, samt med sina djur. Som här, hunden Lycka.
Foto: Tommy Svensson
Malin Tillgren tillbringar en stor del av fritiden med dottern Alva, samt med sina djur. Som här, hunden Lycka.

Varför just 10 000 kronor mer?

– Det kommer från en livslönerapport Vårförbundet gjort. Manligt dominerade yrken med likvärdig utbildning har genom livet 30 procent högre inkomster än vad våra grupper har. Skulle vi få upp det nu skulle vi närma oss de grupperna. Det är en jämställdhetsfråga.

Så vad innebär särskild yrkesskicklighet?

– Det är något man måste ta fram på varje arbetsplats, parterna tillsammans. Det kan skilja sig åt. Men oavsett vilken arbetsplats det är finns det alltid någon som du kan fråga, som kan svara på allt, som chefen vänder sig till. Det är den som är den särskilt yrkesskickliga, den som faktiskt kan. Vi räknar med att en fjärdedel av våra medlemmar är särskilt yrkesskickliga.

Bara för era medlemmar i Skåne skulle det innebära 420 miljoner mer om året, förutom sociala kostnader. Hur ska region och kommuner finansiera det?

– Hur man finansierar det är egentligen inte vår sak. Men man kan titta på vad det kostar med bara bemanningsanställda. (Cirka 349 miljoner i Region Skåne 2018, reds anm.).

– Får vi upp en stabil bemanning kan vi minska hyrpersonalen, minska nyrekryteringar. Varje sådan beräknas kosta 500 000 kronor. Vi kan öka vårdproduktionen, får det hälsosammare, minskade sjukskrivningar, och främjar hälsan hos befolkningen så de inte blir svårt sjuka innan de behöver hjälp. Det kostar mindre.

Vilka fler frågor är viktiga för er?

– Arbetsmiljön och arbetsbelastningen, som våra medlemmar står i dagligen. Det är inte rimligt att de inte hinner gå på toa, inte hinner äta, eller inte vet om de får gå hem när passet är slut för de vet inte om kollegan som ska lösa av kommer eller inte. Tyvärr är detta en vardag för många.

Hur kan man leva i sådan vardag?

– Det finns en anledning till att just utmattningssyndrom och psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Där är vi inne i en ond spiral. Fler väljer att lämna yrket helt. Det är några vi hoppas få tillbaka med lönelyftet. Lönen är inte allt, men genom den satsningen kan man få tillbaka en bättre arbetsmiljö och lägre arbetsbelastning. Så allt hänger ihop.

Hur löser man livspusslet om man inte kan gå hem från jobbet?

– Ibland blir de med dagishämtningar undantagna, får gå hem, men kollegan utan barn får stanna kvar. Då får du dåligt samvete för det. Många har slutat att svara i telefon när de är lediga, för det är oftast arbetsgivaren. Man vill inte bli beordrad in, utan behöver vilan för att kunna orka.

– Får vi upp bemanningen får vi heller inte så mycket övertid. I dagsläget är det många som ligger över 200 timmar om året.

Samtidigt säger arbetsgivarna ofta att det inte bara är lönen som avgör...

– Och för några år sedan skulle jag ha hållit med. Men eftersom arbetsgivarna inte lyckats med arbetsmiljön och trivseln utan det bara blir sämre och sämre, känner vi att en rejäl löneökning behövs för att locka tillbaka kollegor till yrket. Vi måste ha in fler i vården.

Vad händer nu om inte SKL går med på kraven?

– Många funderar på att lämna yrket på grund av löneutvecklingen. Så det är en stor oro. Jag befarar kompetensbrist och personalflykt.

Fakta

Lönestatistik

Här är några olika medellöner per månad för yrkesgrupper inom vården i Skåne:

Sjuksköterska: 30 865 kronor. Specialistsjuksköterskor har i snitt 5 000-7 000 mer.

Barnmorska: 37 000.

Röntgensjuksköterska: 31 729 kronor.

Biomedicinsk analytiker: 30 216 kronor.

Underläkare (utan legitimation): 31 000 kronor.

Läkare: 42 000 kronor.

Specialistläkare: 66 000 kronor.

Visa mer...

Fakta

Malin Tillgren

Ålder: 42 år

Född: I Tomelilla.

Bor: I Öllsjö.

Yrke: Sjuksköterska inom barnsjukvård. Fackligt aktiv sedan 2001.

Familj: Dottern Alva, tio år. Hunden Lycka och två katter.

Intressen: Hundar, är aktiv i Tollarps brukshundsklubb, att läsa och att spendera tid med dottern.

Visa mer...