Delade meningar om vattenland i Åhus

Åhus Artikeln publicerades
Per-Olof Cartbo framförde kommunens idé på hur Kantarellbadet kan se ut.
Foto:Bosse Nilsson
Per-Olof Cartbo framförde kommunens idé på hur Kantarellbadet kan se ut.

Bygg nya och fler omklädningsrum. Det var förslaget som flest besökare på dialogmötet höll med om. Huruvida bassängen var tillräckligt stor eller om ett vattenland för barnen behövdes var det delade meningar om.

Ett 60-tal personer, både från föreningsliv och enskilda, kom för att lyssna på kommunens tankar om ombyggnationen.

Jonas Fasth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Staffan Johansson, enhetschef på C4 teknik och Per-Olof Cartbo, badhuschef på Kristianstads kommun presenterade planen.

– Alla förändringar ska rymmas i den nuvarande bassängen, säger Per-Olof Cartbo.

Tanken är att det ska bli ett familjebad som kan tillgodose fler grupper. Den östra delen av bassängen föreslås bli en 25-metersbassäng, på västra delen föreslås det bli ett familjebad, en lekyta med en grund plaskdamm och fontäner för mindre barn och däremellan en övningsbassäng och teknikrum. Allt ska även tillgänglighetsanpassas. Allt för 15 miljoner, inklusive ny reningsanläggning. Ytan där plaskbassängen är i dag ska tas bort och göras till ett grönområde.

Det var inte ont om tankar och synpunkter från åhörarnas sida.

– Lägg hellre pengar på omklädningsrum, plaskbassängen behöver inte bytas, sa en åhörare.

Flera upplyste kommunen med sitt missnöje kring omklädningsrummen under mötet. Även en bastu och möjlighet för att täcka över ytan för att kunna förlänga säsongen från maj till september efterlystes.

Nya omklädningsrum eller en uppfräschning av dessa finns inte med i kommunens planer i nuläget. Men det skulle kunna bli aktuellt i ett nästa skede för området, upplyste kommunalråd Pierre Månsson (L) som satt med bland åhörarna.

– Det är ett pussel där vi inte vet alla bitarna nu, men badet måste renoveras, säger han.

Oavsett hur Kantarellbadet kommer att utformas så börjar renoveringen efter sommarsäsongen i september i år och ska stå klar maj 2018.