Det här är scouting

Kristianstad Artikeln publicerades
Scouting handlar bland annat om att göra sin egen mat under fältmässiga förhållanden.
Foto:Torun Börtz
Scouting handlar bland annat om att göra sin egen mat under fältmässiga förhållanden.

Friluftsmuppar med naturen som vardagsrum? Eller seglare som måste organisera sig? Åsikterna om vad scouting är går vitt i sär. Här försöker vi reda ut vad det är.

Tänk dig att du är en familj med sex personer. En är blind, en är stum, en är rullstolsburen, en är enarmad och en har ett dolt handikapp. Föreställ dig att den här gruppen ska laga mat tillsammans.

I scouterna övar man på sådana situationer, eftersom det handlar om att ha förståelse för varandra, samt att utöva ledarskap så man kan ha ett bra samarbete och att alla i gruppen kan vara aktiva och hjälpas åt. Det är en del av patrullarbetet, som är så viktigt för scouterna.

Ända sedan det första lägret 1907 har patrullsystemet varit en del av scoutmetoden. Genom att ha patruller kan scouterna lära av varandra på ett enkelt sätt. Istället för att lära ut till hela patrullen på en gång, kan man utbilda en eller två från varje patrull, vilka sedan går tillbaka och utbildar sina patrullkompisar.

Känns systemet igen? Inte undra på, det används även av militärer i flera länder eftersom det är så effektivt. Och har gett scouting en nedlåtande klang av att vara för militäriskt av belackarna.

Men till skillnad från militären är inte scouting strikt hierarkiskt. Jämlikhet och jämställdhet är ledord, och målet är att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas i positiv riktning.

Inom scouting finns det flera olika riktningar, men gemensamt för dem alla är att de är politiskt och religiöst obundna, även om värderingarna säger att "en scout söker sin tro och respekterar andras”.

Men en grundprincip är att man fostrar unga till välfungerande och ansvarstagande vuxna, vilket man gör med naturen som hjälpmedel. Man lär sig att fungera som en i gruppen och ta ansvar så att helheten fungerar. Genom att ta ansvar växer man som människa.

Det är ingen slump att många företagsledare, chefer och andra ledare har en bakgrund inom scouting. Det har varit en naturlig inkörsport för att både våga ta beslut och stå för dem, men också att kunna leda och fördela arbete.

Patrullsystemet är en del av scoutmetoden, som handlar om hur scouting bedrivs. Andra delar är friluftsliv, learning by doing (att lära genom att prova på), stödjande och lyssnande ledarskap, samhällsengagemang och internationell utblick.

Programaktiviteterna består av en mängd olika kunskaper man kan ha nytta av, som sjukvård, hantverk, klättring, matlagning, naturkunskap och friluftsliv. "Knyta knopar" är också en viktig del – och det beror på att man använder rep och slanor från allt till att göra sittplatser och bänkar till att bygga lägerportaler, lägerspisar och vindskydd.

En annan viktig del är att alla ska känna sig trygga och välkomna. Eftersom det finns risker för övergrepp överallt i samhället har scouterna också jobbat aktivt med "trygga möten", där alla över 15 år som är funktionärer, hjälpledare eller ledare genomgår en utbildning. Målet är att verksamheten ska vara fri från övergrepp och kränkningar i alla former.