Dieselläckage vid Härlöv trafikplats

Kristianstad Artikeln publicerades

Det läckte ut diesel på ett område på E22:an, som enligt räddningstjänsten i Kristianstad uppskattas till en sträcka på 75–100 meter, vid Härlövs trafikplats i södergående riktning.

Räddningstjänsten fick in larmet klockan 05.26 och var strax efter på plats, men kunde på plats inte åtgärda så mycket. Ärendet lämnades över till Trafikverket för att se över en sanering och polisen informerades. Arbetet med läckaget pågick till åtta-niotiden.

Orsaken till läckaget är oklart. Det är även oklart hur mycket diesel det rörde sig om.