Dog vid förlossningen – nu läggs ärendet ner

Kristianstad Artikeln publicerades
Centralsjukhuset i Kristianstad.
Foto:Bosse Nilsson
Centralsjukhuset i Kristianstad.

I februari dog en kvinna på CSK i samband med förlossningen. Region Skåne gjorde därefter en lex Maria-anmälan, men nu står det klart att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Den 24 februari i år födde 32-åriga Lara Salem Yousif Al-Jizani två friska tvillingpojkar på CSK i Kristianstad. Moderkakan lossade dock inte, vilket gjorde att hon förblödde.

Region Skåne gjorde därefter en lex Maria-anmälan, och sjukhuset anlitade ett fristående analysteam för att utreda händelsen.

Slutsatsen blev att sjukhuset inte gjort något fel som orsakat mammans död. Däremot föreslogs ett antal åtgärder för att optimera vården vid framtida oförutsedda katastrofartade händelser.

Bland dessa kan nämnas att en metod ska tas fram för att kontinuerligt kunna följa blödningsmängden under förlossningar. En annan åtgärd handlar om att beställt blod ska hämtas omgående till operationsavdelningen vid större blödningar.

Dessa åtgärder ska vara genomförda innan årsskiftet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som avgör om en vårdgivare fullgjort sin skyldighet att anmäla och utreda allvarliga händelser, har nu kommit fram till att vårdgivaren agerat lagenligt, och kommer därför inte vidta några ytterligare åtgärder.

Detta för att slutsatserna anses vara rimliga och för att vårdgivaren vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.