Dråpförsök på skolan

Kristianstad Artikeln publicerades

Två elever på Österänggymnasiet har polisanmälts och stängts av resten av terminen efter våldsamheter. I det ena fallet ska en kvinnlig elev ha försökt strypa en klasskamrat.

Händelsen inträffade enligt polisanmälan under en lektion, där den kvinnliga eleven först ger en manlig klasskamrat en örfil och sedan försöker skada sig själv genom att slita sitt hår och slå sitt eget huvud mot en dörrpost. Hon kastar också saker mot klasskamraten. Personalen tar ut henne i korridoren och ser ut att lyckas lugna henne.

Men efter en stund går hon åter in i klassrummet och försöker strypa klasskamraten. Enligt polisanmälan krävdes det två vuxna för att bända bort hennes armar från klasskamraten, som ”skriker och gråter i panik”.

I polisanmälan har skolan rubricerat det misstänkta brottet som ”misshandel, dråpförsök”.

Kastade stol

Det andra fallet rör en manlig elev, som vid upprepade tillfällen anses ha stört andra elever och personal. Han har också varit avstängd från undervisningen periodvis. Enligt en redogörelse som skolan nedtecknat kastade han dessutom nyligen ”med full kraft” en stol mot en elevassistent.

– Inom den verksamhet som jag ansvarar för har vi nyanlända flyktingar från krigsdrabbade länder. De är ofta traumatiserade, men vi har absolut nolltolerans mot all typ av våld, hot eller kränkningar. Vi polisanmäler allt sådant, säger Jenny Comstedt, rektor på introduktionsprogrammen.

”Ovanligt”

På Österänggymnasiets introduktionsprogram går cirka 160 elever. Enligt Jenny Comstedt är den här typen av allvarliga händelser inte vanliga.

– Nej, mycket ovanliga, även om det nu slumpade sig så att vi har två fall samtidigt, säger hon. Jag har aldrig tidigare varit med om att en klasskamrat försökt att strypa en klasskamrat. Däremot blir det, precis som på andra ställen där ungdomar samlas, slagsmål och liknande då och då.