Drop in för röntgen införs på sjukhuset

Kristianstad Artikeln publicerades

Den 1 december inför Centralsjukhuset drop in i stället för bokade tider på mottagningen för skelett- och lungröntgen. Efter remiss ska patienterna själva få bestämma när de vill röntgas.

Förändringen innebär att patienterna själva väljer tid för röntgen.

– Det blir drop in i stället för bokade tider, säger Åsa Törnkvist Holm, enhetschef på Centralsjukhusets röntgenmottagning.

Från och med den 1 december kommer röntgenmottagningen vara öppen för drop in mellan 07.15 och 15.00 helgfria vardagar. Besöken kräver en remiss från en läkare.

Eftersom CSK inte längre kommer att styra över patientflödet kan väntetider uppstå.

– Det kommer inte att vara patienter på mottagningen hela tiden. Man kan se ett mönster ifrån andra ställen, som visar att det inte blir en jättehop som kommer på en gång, säger Åsa Törnkvist Holm.

Drop in har redan införts på andra sjukhus i Region Skåne. Ystad har haft det sedan flera år tillbaka och där ska förändringen ha tagits väl emot, enligt Åsa Törnkvist Holm.

I och med att ombokningar och uteblivna besök försvinner sparar man även in administrativ tid, som i stället kan läggas på patienterna.

– Anledningen till att vi inte kunnat erbjuda drop in tidigare är att vi inte har haft tillräcklig maskinpark förrän nu.

Det gamla skelettlabbet där skelett och lungor röntgas har bytts ut mot ny utrustning.

– Vi har nu tre sådana labb. Ett för att ta emot våra akuta patienter och två labb för drop in.

Akutmottagningen kommer fortfarande att vara prioriterad. För patienter som inte kräver akut röntgen gäller turordning om kö skulle uppstå.

Åsa Törnkvist Holm menar att arbetsmiljön på sjukhuset förbättras av att akutmottagningen separeras från den nya öppna varianten.

– Det har visat sig att drop in leder till en bättre och lugnare arbetsmiljö för våra medarbetare. Nu har vi ett undersökningsrum som är avsett för drop in och har kvar de akuta patienterna, som tas emot på ett annat labb.

Fakta

Centralsjukhusets drop in för röntgen

Gäller skelett- och lungröntgen. Kräver remiss från läkare. Efter tre dagar har patienten tillgång till röntgenmottagningen helgfria vardagar mellan kl. 07.15 och 15.00.

Remissen gäller i en månad. Därefter krävs återbesök hos läkaren.

Visa mer...