Dubbelspårig tågbana kan bli aktuell

Kristianstad Artikeln publicerades

Det är trångt mellan tågen sedan Citytunneln öppnades. Enkelspåret mellan Kristianstad och Hässleholm är det mest trafikerade i Sverige. Nu trycker Skånetrafiken på hos Trafikverket för att få hjälp till insatser.

När Citytunneln invigdes blev det möjligt att köra fler tåg på järnvägarna i Skåne. Samtidigt blev systemet mer sårbart, inte minst i nordöstra Skåne där fler pågatåg skulle kilas in på enkelspåret mellan Hässleholm och Kristianstad. Där går nu tre tåg i timmen jämfört med två tidigare.

– Mellan Hässleholm och Kristianstad kör vi fler tåg än vi någonsin har gjort. Det har också ökat risken för förseningar, säger Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken.

I och med att det är så tätt mellan tågen blir konsekvenserna stora om ett tåg blir försenat. Då blockerar det andra tåg och möten kan dra ut på tiden, inte minst vid mötesplatserna i Attarp och Karpalund. Det påverkar i sin tur tåg i hela det skånska järnvägsnätet.

  Även stambanan mellan Hässleholm och Malmö är hårt belastad, allra värst mellan Malmö och Lund som är Sveriges mest belastade dubbelspår, efter Stockholm.

  Fortare genom Vinslöv

  För att få tågtrafiken att flyta bättre föreslår nu Skånetrafiken en lång rad åtgärder på kort och lång sikt. Det handlar om allt från små insatser på 300 000 till 500 000 kronor för att justera banan genom Vinslöv så att tågen kan köra fortare till mångmiljardinvesteringar i dubbelspår, exempelvis mellan Hässleholm och Kristianstad.

  – Vi kan inte vänta in stora investeringar som dubbelspår. Vi måste genomföra snabba åtgärder för mindre pengar, säger Mats Améen.

  Redan har ett förslag om utredning av dubbelspår lyfts in i Trafikverkets senaste rapport.

  De flesta av åtgärderna handlar om att förbättra själva spåren, skapa nya mötesplatser och dubbla plattformar, så att tågen kan passera varandra snabbare. Men Skånetrafiken föreslår också att Trafikverkets driftledningscentral ska få fler anställda, som eventuellt också behöver vara kunnigare, för att kunna fatta rationella beslut så att en tågförsening inte fortplantar sig i systemet.

  I dag står ett Öresundståg berett att köra om ett annat blir försenat vid Malmö C, men nu föreslår Skånetrafiken också att det ska finns insatsberedda pågatåg i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.

  Tekniska lösningar

  Skånetrafiken vill också att Sverige inför vinteråtgärder som liknar de i Schweiz, exempelvis avisningsanläggningar vid tågdepåerna i Hässleholm, Malmö och Helsingborg, men det kräver närmare utredning om vad det kan kosta och vem som ska betala.

  En annan idé är att skaffa en pool med gemensamma bärgningslok som snabbt kan ta bort ett havererat tåg från banan så att inte hela trafiken lamslås.

  Ytterligare ett förslag som behöver utredas är hjulplattedetektorer som kan slå larm om ett tågs hjul har blivit platta vid en kraftig inbromsning och sedan riskerar att skada rälsen.

  Kan satsa 50 miljoner

  Mats Améen har skickat alla åtgärdsförslag till Trafikverket där den ställföreträdande generaldirektören Lena Erixon utreder hur kapaciteten i hela det svenska järnvägsnätet kan förbättras.

  Vissa investeringar kräver hjälp från Trafikverket, annat kan Skånetrafiken själv genomföra. Drygt 50 miljoner kronor kan Skåne bidra med, men det finns ännu inga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

  – Det är en önskelista på sitt sätt, men också vad vi själva är beredda att göra. Det är en samlad inventering kring allt som vi anser behöver göras, säger Mats Améen.

  I höst kommer Lena Erixons första delrapport, nästa vinter slutrapporten till regeringen. Vissa av Skånetrafikens slutsatser har redan lyfts in i den rapport som Trafikverket har skickat ut på remiss i juli.