Dyrare att lägga ny tågstation inne i Fjälkinge

Kristianstad

Frågan om var Pågatågsstationen i Fjälkinge ska placeras har utretts. I det första förslaget låg stationen runt 1 000 meter från centrum, vilket Skånetrafiken inte var nöjd med.

Artikeln publicerades 24 juni 2010.Erfarenheten visar att stationer som inte ligger nära bebyggelsen upplevs som otrygga, blir tillhåll, vandaliseras, skräpas ned och därmed inte nyttjas så mycket som tänkt. Men att flytta stationen närmare samhället kostar.

Och det runt 20 miljoner mer än beräknat. Skånetrafiken och kommunen föreslås dela på den kostnaden.

Båda parter hoppas dock att delar av merkostnaden ska rymmas inom totalbudgeten för Pågatåg Nordost.