Dyrare resor när zonerna krymper

Kristianstad
Pågatåg åker förbi Sydsvenskans redaktion på Segevång. Till grafik till Sporten.
Pågatåg åker förbi Sydsvenskans redaktion på Segevång. Till grafik till Sporten.
Foto:

När Pågatåg Nordost kommer igång ändras också zonindelningen och det blir dyrare att resa i nordöstra Skåne.

Artikeln publicerades 21 januari 2011.

Av tradition är zonerna för tåg- och bussresor större i norra och östra Skåne än i västra och sydvästra Skåne. Så var det under gamla Kristianstad läns landstings tid och när landstingen slogs samman till Region Skåne behöll man den gamla zonindelningen, eftersom trafikutbudet var sämre där än i sydvästra Skåne.

Med andra ord kan resenärerna åka längre för samma biljettpris i nordöstra Skåne än i den sydvästra delen av länet, men det ändras i och med att Pågatåg Nordost startar.

– Det har funnits ett starkare trafikutbud och service i den sydvästra delen, men eftersom det satsas och utvecklas mer trafik i nordöstra Skåne ökar attraktiviteten i trafiksystemet och därför ska vi även se över zonerna, säger Jan-Henrik Pettersson, affärsstrateg på Skånetrafiken.

Än så länge finns inget färdigt förslag, men det kan exempelvis handla om att det blir ytterligare en zon mellan Hässleholm och Kristianstad och därmed blir det "något högre pris", enligt Jan-Henrik Pettersson.

I dag finns det exempelvis fem zoner mellan Lund och Malmö, men fyra mellan Hässleholm och Kristianstad.

Att åka fem zoner kostar 42 kronor för en enkel kontantbiljett och att åka fyra zoner kostar 36 kronor för motsvarande biljett.

Men prisskillnaden blir större om man tittar på periodkorten, eftersom månadssumman beror på om man åker en, tre, sex eller nio zoner. I dag kostar ett kort för tre zoner 530 kronor och för sex zoner 690 kronor.

Prishöjningen ses som ett sätt att finansiera den utveckling av trafiken som skett sedan länen slogs samman, men det krävs även höjda bidrag från Region Skåne för att klara satsningen på Pågatåg Nordost och andra förändringar i trafiken.

– Det är rimligt att får man bättre trafik ska man som kund betala mer, säger Andreas Ekberg, planeringschef på Skånetrafiken.

Ett förslag läggs under året, politikerna fattar beslut och tidigast i januari 2012 börjar den nya zonindelningen gälla.