Eldningsförbudet lättas - då får du grilla på din egen tomt

Kristianstad Artikeln publicerades
Från och med idag klockan 16 får du åter grilla på egen tomt.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Från och med idag klockan 16 får du åter grilla på egen tomt.

Beslutet fattades av Länsstyrelsen Skåne efter att myndigheten pratade sig samman med berörda aktörer.

Från och med klockan 16 idag (måndag) blir det åter tillåtet att grilla på egen tomt. Det står klart efter en så kallad samverkanskonferens under måndagen med Skånes kommuner, räddningstjänster och polis.

– För oss var det viktigt att ha med alla parter för en samlad och långsiktig bedömning. Även om läget är fortsatt ansträngt bedömer vi det som tillräckligt stabilt för att en förändring av förbudet kan ske. Men vi ber om förståelse för den situation som fortfarande råder i Skåne och om största försiktighet vid grillning, säger landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Beslutet togs till stor del på grund av regnet som fallit i helgen och att rådande prognos gör att brandrisken i Skåne minskar något.

Det extrema läget gällande torkan har stabiliserats efter en sommar med ytterst lite regn, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning och därför ligger eldningsförbudet kvar, med vissa undantag.

Medborgare får alltså nu grilla på egen tomt om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.

Lokala räddningstjänster kan dock fortfarande besluta om egna anpassningar om man finner dessa nödvändiga.