Elever upplystes om farorna med droger

Kristianstad Artikeln publicerades

Ett drogförebyggande föredrag. Det serverade Lazze X Strandbergh till eleverna i årskurs sex och sju samt årskurs åtta och nio vid Degebergaskolan i går. På kvällen var det de vuxnas tur att bänka sig i kyrkan.

Lazze X Strandbergh, som är född 1959 och bosatt i Malmö, var i sin ungdom narkoman. Nu har han varit drogfri i åtta år, jobbar som församlingsassistent bland ungdomar samt håller föredrag om det fördärvbringande knarket.
I går körde han två pass för Degebergaskolans högstadieelever och samlade på kvällen föräldrarna och andra intresserade vuxna. Som före detta missbrukare vet han av egen erfarenhet hur lätt det är att hamna snett i tillvaron. Men sedan Lazze själv blivit vit är hans budskap som föredragshållare enkelt: Börja aldrig med droger.
Själv var han bara 14 år första gången han provade hasch och det blev inte bara en gång. Han var fast för 14 år framåt.
– Man kan aldrig få ett sug efter något som man aldrig har provat, säger han och gör en effektfull jämförelse med coca-cola inför Degebergaeleverna.
Det undgår inte någon att förstå det suget.
Hans beskrivning av droger omfattar alkohol likaväl som psykofarmaka, hallucinogener, centralstimulerande och opiater. Gemensamt för alla droger är att de är ett gift och av de fem drogerna är alkoholen den absolut vanligaste.
– Vad är farligast, att köra ihjäl sig i 30 kilometer i timmen eller i 100 kilometer i timmen? frågar han och betonar på nytt: Tacka nej första gången!
En av ungdomarna som lyssnade var Mikael Lungner från Everöd, som går i sjuan. Han tycker att det är bra med information om droger.
– Eftersom Lazze har varit missbrukare själv så blir det han säger mer trovärdigt, säger Mikael.
– Jag skulle själv aldrig få för mig att prova på droger. Det verkar helt onödigt. Även Maja Olsson från Degeberga går i sjuan:
– Jag har lärt mig många nya saker här i dag och dessutom av en som har egen erfarenhet.
– Men droger är inget som lockar mig, jag har roligare saker att göra.
Hon är inte rädd för droger för egen del, utan snarare för att kompisar kan råka ut för det.
Föredraget om droger arrangerades av Degeberga pastorat tillsammans med Röda Kors-avdelningen.
– Det här är viktigt att diskutera och att ungdomarna förbereds för de val som de kan ställas inför i livet, säger kyrkoherde Ulf Kleander.Karin Hallengren
044-289130
karin.hallengren@kristianstadsbladet.se