Enig nämnd protesterar mot nytt rådhus

Kristianstad Artikeln publicerades

Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.

En ening byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden. Främst är det den moderna delen med stora glaspartier vid Christian IV:s gata som inte faller nämnden i smaken.

– Vi kan inte stoppa bygget bara för att vi tycker det är fult. Vi kan inte göra annat än att godkänna bygget, eftersom vi inte har andra möjligheter enligt plan- och bygglagen. Men vi vill markera och påtala detta, så det inte blir vi som sitter med Svarte Petter, säger Peter Johansson (M), ordförande för byggnadsnämnden.

På direkt fråga vill han inte säga att nya rådhuset är ”fult”. Däremot säger presidiet att det inte riktigt passar in i omgivningen.

    – Den anlitade arkitekten har tagit upp formerna från omgivande bebyggelse. Men vi kan inte hitta de formerna i närheten, säger han och får medhåll av vice nämndsordförande Ruth Piatek (S):

    – Det här är det första man ser när man kommer till Kristianstad med buss eller tåg. Det kanske inte är fult, men i sammanhanget passar det inte direkt in.

    S har även gjort en protokollsanteckning om entrén, där de anser att de höga glaspartierna som kommer att synas från Stora Torg ska förvillas bort.

    – Man får göra något snyggt, konstaterar hon.

    Det är dock ingen i nämnden som tror att deras åsikter kommer att tas tillvara. Bland annat beroende på att det inte finns fler förslag.