"Ett föredöme för svensk naturvård"

Kristianstad Artikeln publicerades

Med 16 miljoner kronor i ett kuvert traskade kommunledningen ner till Helge å i går. Där, på andra sidan, ska Naturvårdsverkets bidrag hjälpa till att bygga ett naturum.

– Wow, var kommunalrådet Helene Fritzons spontana kommentar när Naturvårdsverkets enhetschef Per Magnus Åhrén lämnade över kuvertet med de dryga 16 miljonerna.

Visst hade kommunledningen hoppats på ett generöst bidrag till det naturum som ska byggas i anslutning till biosfärområdet, men att Naturvårdsverket skulle bidra med en tredjedel av totalkostnaden på 50 miljoner kronor hade ingen vågat hoppas på. Så mycket har verket aldrig tidigare gått in med i ett naturum där man inte själv står för driften.

– Vi är djupt imponerade av Kristianstads sätt att arbeta, kommunen är en förebild och ett föredöme för svensk naturvård, sa Per Magnus Åhrén och lyfte fram kommunens helhetssyn och den breda förankringen som något unikt.

När nu en stor del av pengarna är i hamn kan drömmen bli verklighet.

– Hade vi presenterat dessa planer för 16 år sedan när det första beslutet togs, hade man fått en medlidsam klapp på axeln, log koordinator Sven-Erik Magnusson förtjust.

Han pekar på en liten träddunge på andra sidan Helge å, sett från badhuset. Där, bortom vassen och bakom videt ska det stå, naturumet. Det är bara några meter från det ställe han ville se ett våtmarkscenter på, då 1990. Nu är dock planerna ytterst konkreta. En byggnad, tre till fyra våningar hög kommer att ståta på höga pålar på andra sidan ån. Pålarna har en pedagogisk betydelse. Det blir enklare att förstå skillnaderna mellan låg- och högvatten i vattenriket på det sättet. Inne i byggnaden kommer det att finnas plats för turistinformation, biosfärkontor, café och utställningssalar som visar på hela vattenriket, på geologi, kulturhistoria och ekologi.

– Detta kan visa varför vi är bättre rustade för översvämningar än New Orleans, trots att vi har Sveriges lägsta punkt här, förklarade Sven-Erik Magnusson.

Naturumet nås via en böljande gång- och cykelbro över Helge å. Eller via parkeringen från Härlövshållet. I direkt anslutning byggs också en spångad upptäcksrunda. 2009 ska anläggningen att stå klar.

– Men det är bara början, konstaterade Sven-Erik Magnusson.Åsa Carlsson

044-18 55 62

asa.carlsson@kristianstadsbladet.se