EU-medborgare slipper utvisning trots grova brott

Kristianstad Artikeln publicerades

För asylsökande och andra icke-européer räcker det med lindriga brott för att dömas till utvisning. Men EU-medborgare kan vara vaneförbrytare eller begå grova stölder utan att utvisas. Orsaken är direktivet om den fria rörligheten.

När det gäller personer som inte är EU-medborgare räcker det med relativt lindriga brott för att bli utvisade. Regeln är att straffet är strängare än böter och att det finns risk för fortsatt brottslighet.

Men för kriminella EU-medborgare gäller helt andra regler. I en vägledande dom från 2009 konstaterar Högsta domstolen att det krävs ett verkligt och allvarligt hot mot Sverige för att kunna utvisa EU-medborgare.

I den domen var det fråga om en kvinna från Rumänien som i tingsrätt och hovrätt dömdes till fängelse för grov stöld. Hon hade gjort sig skyldig till fickstöld mot två åldringar och dömdes i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen för grov stöld.

Högsta domstolen beslöt dock att hon inte skulle utvisas. Hade hon inte varit EU-medborgare hade hon dömts till utvisning och i flera år förbjudits att återvända till Sverige.

Men Högsta domstolen hänvisar till det så kallade rörlighetsdirektivet och skriver att det krävs mycket mer för att utvisa en EU-medborgare.

Inte tillräckligt grovt

Kristianstadsbladet har gått igenom ett antal domar i Kristianstads tingsrätt, där personer från EU-länder i östra Europa dömts.

För ett par veckor sedan dömdes en man som huvudman i ligan som tankade för 200 000 kronor på en helg med ett Forexkort. Han utvisades inte eftersom brottet inte var tillräckligt grovt eftersom han är EU-medborgare.

I torsdags dömdes en vaneförbrytare från ett annat EU-land för att tillsammans med några kumpaner ha slangat stora mängder bensin. Sedan han kom hit 2006 har han dömts nio gånger för bland annat stöld- och sexualbrott.

Bara under 2012 har han dömts för snatteri två gånger.

Trots att domstolen anser att det finns ”viss risk” för en fortsatt brottslighet är mannen inte ett ”tillräckligt verkligt och allvarligt hot” mot Sverige för att utvisas.

Avgörs från fall till fall

I två mål som nyligen avgjorts i Kristianstads tingsrätt har Marie Gärtner varit domare. Där har hon också beslutat att personer inte ska utvisas trots att åklagaren yrkat det.

– Det var två personer som dömdes för stöld i butik. Jag antar att åklagaren anser att det finns stor risk för fortsatt brottslighet eftersom de nyligen också fick strafförelägganden för stöld, förklarar Gärtner.

Hur avgör man om ett brott är tillräckligt allvarligt för att en EU-medborgare ska utvisas?
– Vi domare får helt enkelt avgöra från fall till fall. Vi får tolka domen, se till omständigheterna och sedan sätta ned foten och fatta ett beslut, säger Marie Gärtner.

Varför åklagare ofta yrkar på utvisning, men inte får igenom det får besvaras av åklagarmyndigheten, förklarar Marie Gärtner.

I morgon fortsätter granskningen av EU-medborgare som slipper utvisning trots grova brott.