EU-pengar ska få fart på grön turism

Kristianstad Artikeln publicerades

Skåne har en stor och än så länge outnyttjad potential att bedriva ekoturism. Kristianstads kommun och Vattenriket har fått 80 000 kronor i EU-bidrag till en förstudie om att skapa en grön turistdestination.

Det finns många vita fläckar på kartan för grön turism i Skåne. Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism i Skåne, var förra veckan inbjuden till Naturum för att tala på temat ”Naturupplevelser skapar fler besökare”.

– Vi arbetar med att driva på för att det ska hända något, för marknaden finns och det finns en efterfrågan. Jag har stora förhoppningar, speciellt i området kring Kristianstad och i nordöstra Skåne finns det otroligt mycket att bygga på. Vattenriket är ett av de mer spännande naturområdena i Skåne och där finns en stor potential att skapa naturupplevelser för besökare, säger hon.

Hon tror att det går att skapa fler företag kring ekoturism.

– Längre upp i landet har man exploaterat detta mycket mer än vi har gjort i Skåne. Det klassiska är att vi sätter upp skyltar och delar ut kartor, men om man vill ha guidning i området eller till exempel spana på utter eller följa rovfåglar, så är vi väldigt tunna. Det finns en potential att skapa företagsamhet kring det här, förklarar hon.

Med hjälp av EU-bidraget har Kristianstads kommun och Vattenriket inlett en förstudie med målet att göra nordöstra Skåne till en ekoturistdestination, där besökare kan bo, äta och uppleva saker ”med gröna förtecken”.