Extern handel kompletterar

Kristianstad Artikeln publicerades

Stadskärnor påverkas inte så mycket av externhandel. Den slutsatsen drog Handelns Utredningsinstitut (HUI) redan 2008, och det gäller än, hävdar HUI.

I en stor undersökning undersöktes hur externhandel påverkar handeln i kommuners stadskärnor. Anledningen till rapporten var just att externa handelsetableringar ofta beskylls för att påverka befintlig handel i kommuner och kranskommuner.

– Denna ”sanning” lyfts ofta och gärna fram av olika aktörer, dock utan att det finns några empiriska belägg i frågan, skrev författarna Ulf Rämne och Erika Rosén, detaljhandelsanalytiker på HUI.

Kranskommuner påverkas

Slutsatsen av deras undersökning blev att externhandel med dagligvaror visserligen leder till substitutionseffekter (förändrade handelsmönster) mellan olika marknadsplatser. Men stadskärnorna påverkas inte så mycket i miljoner kronor. Däremot blir effekterna relativt stora i förhållande till omsättningen, eftersom handeln ska fördelas på färre enheter än i den övriga kommunen.

Externhandel med sällanköpsvaror påverkar även kranskommuner, vilket gör att det blir en mellankommunal angelägenhet. Detaljhandeln i centrum klarar sig relativt bra från konkurrensen från externhandeln, beroende på att externhandeln kompletterar cityhandeln.

Mellankommunal dialog

Utredningen visar också att det finns ett stort behov av dialog mellan företrädare för handelns marknadsplatser (cityhandel, externhandel) och kommunala tjänstemän och beslutsfattare vid etableringsfrågor.

– Genom att tidigt i processen bjuda in till mellankommunal dialog ges möjlighet för detaljhandelns aktörer och intressenter i kranskommunerna att formera sig för att lindra effekterna av externhandelns expansion, sammanfattar författarna.

Rapporten har visserligen några år på nacken. Men slutsatserna gäller än, säger försäljningschefen Fredrik Kolterjahn på HUI, som bland annat studerar köpcentrumutveckling.

– Vi har inte gjort någon uppföljning, men i generella drag gäller slutsatserna än. Externhandel och cityandel kompletterar varandra, men det beror på utbudet.

Han fortsätter:

– Vi försöker hålla ögonen på det mesta av den handelsutveckling som sker. Kristianstad är ett intressant exempel där man gör en förstoring av stadskärnan.