Färdtjänsten får pensionärskritik

Kristianstad Artikeln publicerades

De lokala pensionärsföreningarna är mycket kritiska till hur färdtjänsten fungerar. I Kristianstads kommun är meningarna delade.

– Medlemmarna är mycket kritiska mot färdtjänsten. Missnöjet är stort när det gäller hämtningar och lämningar. Det kan vi inte acceptera, säger Knut Welander, ordförande i PRO Kristianstad.

Klagande ska bemötas nonchalant till sätt och ton då en resa gått fel. Medlemmar brukar kraftord när de beskriver hur den fungerar.

Enligt Gun Söderstedt, ordförande SPF, ger medlemmar där en annan bild.

– De flesta som jag har pratat med tycker att den fungerar bättre. Från årsskiftet hålls tiderna bättre.

Missnöjet runt färdtjänsten är stort i Hässleholm.

– Det har absolut blivit sämre. Medlemmarna säger att den är under all kritik nu. Ibland kommer den inte, ibland är den mycket försenad, säger Birgitta Huovila, ordförande PRO.

Den är dålig enligt Pauli Petersson, ordförande i SPF.

– Missnöjet är stort bland medlemmarna.

Kjell-Göran Hansson, SPF-ordförande och kassör i FUB, har länge arbetat med färdtjänst för pensionärer och för personer med utvecklingsstörning.

– Det är för många avvikelser och den är för dyr för kommunerna.

Enligt honom utreder Skånetrafiken inte gärna när något gått fel.

– De köper det transportföretaget säger även när de vet det är halvsanningar.

Klagomål gjorda av gode män för personer som inte själva kan föra sin talan ska Skånetrafiken inte godta eller föra in i statistiken.

– När någon för fram klagomålen i deras ställe säger de: Det godkänner vi inte.

Hur ofta det sker vet inte Kjell-Göran Hansson men enligt PRO Skåne är antalet stort.

De som uttalar sig använder själva inte färdtjänsten utan beskriver hur deras medlemmar uppfattar hur servicen fungerar.