Fasad skapade förvirrad debatt

Kristianstad Artikeln publicerades

Är det försent eller inte? Det nya kommun- och regionhusets utseende ledde till en förvirrad debatt i gårdagens kommunfullmäktige som konstaterade att fasaden är fastställd. Den går inte att ändra.

KRISTIANSTAD. Ärendet handlade egentligen om att klubba igenom etapp två av det nya kommun- och regionhuset, vilket i stort sett innebar att godkänna finansiering och kontrakt för att så snart som möjligt kunna trycka på startknappen till själva bygget. Ett ja blev det, men den politiska diskussionen kom inte att gälla sakfrågan utan utseendet.

Sverigedemokraternas Niclas Nilsson ställde sig positiv till det nya bygget, men hade invändningar mot den nya inglasade entrén, liksom Kenneth Olofsson (KBF). Kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson fick upprepade gånger gå in och påminna debattörerna om att ärendet inte omfattade fasaden. Men diskussionen fortsatte.

Moment 22

  – Så vitt jag begriper är detta kört. Bygglovsansökan är redan beviljad, men många tror att man kan påpeka utseendet. Det är förvirrande, sa Christina Anefur Borglund (KD).

  Peter Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden, medgav att det är lika förvirrande för byggnadsnämnden. Han liknade det vid ett Moment 22. När nämnden jobbade med ändringen av detaljplanen för kvarteret såg man, enligt Peter Johansson, att delar av fasaden inte var helt i linje med omgivningen.

  – Vi påpekade det, men fick till svar att det bara handlade om volymstudier, att vi i det skedet inte skulle ta hänsyn till gestaltningen eftersom det bara var en detaljplan, säger Peter Johansson till Kristianstadsbladet.

  Vem sa det?

  – Det sa man från kommunledningens sida. Men vi anade oråd. Har arkitekten en gång ritat det så blir det så.

  Nämnden la till en redaktionell ändring i detaljplanen att fasaden ska ha en god gestaltning till omgivande miljö.

  – I bygglovsprocessen kom den fasad igen som vi hade varit kritiska mot, men i bygglovet kan vi bara pröva mot detaljplanen, inte tycka till om utseendet. Vi kunde då ha avslagit, men då hade det blivit en tyst process. Vi valde att göra en protokollsanteckning för att få en debatt, sa Peter Johansson vidare under fullmäktige.

  Han menar att byggnadsnämnden inte hade full insyn i processen, vilket han är kritisk till.

  – Vi begärde att få vara med, men tyvärr ville man inte utöka rådhusgruppen.

  Sen diskussion

  I protokollsanteckningen var en enig nämnd mot den nya huskroppen i hörnet mot järnvägsstationen. S och SD ansåg att gestaltningen mot Stora torg avvek för mycket.

  – Jag är förvånad att diskussionen kring gestaltningen förs i den här sena timmen. Kristianstads kommun äger i allra högsta grad frågan. Arkitekten är inte suverän. Det måste göras klart när det blir möjligt för oss att återkomma i den fråga som tycks engagera Kristianstads politiker, kommunhusets utseende, sa Heléne Fritzon (S) under kommunfullmäktige.

  Slutdiskuterat

  Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsen ordförande, konstaterade att de 558 miljoner kronor bygget kostar är mycket pengar, men att det kommer att löna sig i längden och att vinsten med att ha kommunens och regionens tjänstemän och politiker på samma ställe är stor. Han konstaterade också att fasaden är slutdiskuterad.

  – Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglovet. Vi har godkänt detaljplanen. Den politiska diskussionen om utseendet är därmed avslutad.