Fler tågresor än någonsin

Kristianstad

Aldrig förr har tågresandet i Skåne varit så stort och i Kristianstad har ökningen varit större än i övriga länet. Alltfler reser också längre sträckor vilket tyder på att Skåne alltmer blir en pendlingsregion.

Artikeln publicerades 5 december 2011.

Varje höst genomför Skånetrafiken en tågräkning, där man helt enkelt är ute på plats och räknar av- och påstigande på samtliga stationer och hur många som sitter på tågen mellan stationerna. Räkningen har i år skett under nio dagar i oktober. Därefter räknas medelvärden ut per dag.

Vinslöv är en av de stationer i Skåne där tågresandet har ökat som mest, 37 procent jämfört med tågräkningen året innan. En stor del av förklaringen är bussresenärer som har bytt trafikslag.

– Vinslöv ökar igen efter att resandet där har varit lågt i många år. Det kan ha att göra med att det åter går två tåg i timmen och att Vinslöv åter har fått direkttåg till Malmö och Lund, även om det inte går riktigt lika fort med Pågatågen, säger Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken.

I hela Skåne har ökningen av antalet resenärer ökat med tio procent till rekordhöga antalet 192 720. Av de större stationerna i länet är Kristianstad en av vinnarna med 17 procents ökning bredvid Lund, som har en ökning med 19 procent.

– Ett skäl att resandet ökar i Kristianstad är snabbare resa till Malmö och Lund genom att tåget bara stannar i Hässleholm. Dessutom går det Pågatåg till Lund och Malmö vilket det inte har gjort tidigare och sen har vi byggt ut trafiken mellan Kristianstad och Hässleholm med tre tåg i timmen, säger Mats Améen.

I tågräkningen går det också att utläsa att tågresenärerna hos Skånetrafiken pendlar allt längre sträckor.

– Skåne blir mer och mer en pendlingsregion där man allt oftare bor i till exempel Kristianstad och jobbar i Malmö, Lund, eller så pendlar man i den motsatta riktningen. Under en följd av år har de långa resorna ökat mer än de kortare, vilket är ett tecken på regionaliseringen av Skåne, att det blir en mer och mer sammanhängande region.

Ökning i Hässleholm

I Hässleholm ökade antalet resenärer med 8 procent jämfört med året innan, medan resandet i Bromölla har sjunkit med 9 procent.

– Bromölla ökade ganska kraftigt förra året. Det finns en ryckighet mellan åren, men resandet i Bromölla har stigit om man ser trenden över flera år.

Andra anmärkningsvärda uppgifter från tågräkningen är att resandet för första gången på länge har ökat mer med Pågatågen än med Öresundstågen, att resandet från nya Sösdalastationen har varit större än väntat samt att resandet till och från Citytunneln har ökat mindre än väntat.

– Den väldiga byggröra som har varit, framförallt runt Triangelnstationen, har säkert dämpat resandeökningen, tror Mats Améen.