Flygplatsaffär får okej

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på onsdagen ja till att Kristianstads kommun köper Region Skånes aktier i Kristianstad Airport.

Överenskommelsen innebär i korta drag att kommunen betalar en krona och får 36 miljoner tillbaka. Kronan betalas för de 41 procent av aktierna i flygplatsbolaget som Region Skåne äger. Kommunen kommer framöver att äga 91 procent av Kristianstad Airport. Samtidigt tecknas ett avtal som innebär att Region Skåne betalar kommunen sammanlagt 36 miljoner kronor till regional utveckling under sex år.

För innevarande år innebär det åtta miljoner kronor, inklusive de pengar som Region Skåne ändå skulle betala enligt konsortialavtalet gällande Kristianstad Airport. Även 2013 och 2014 får kommunen åtta miljoner kronor per år, avsett för regional utveckling. Det gäller även för pengarna under åren 2015–2017, som blir fyra miljoner per år.

Pierre Månsson har tidigare sagt att de 36 miljonerna i huvudsak kommer att användas till att täcka kostnader som kommunen har för flygplatsen.