Folket är emot vinster i skolan

Kristianstad Artikeln publicerades

Röd, grön eller blå – det spelar ingen roll. Svenskarna är emot vinster i skolan oberoende av parti.

Det visar den årliga undersökningen från SOM-institutet i Göteborg. Drygt 12 000 personer fick chansen att svara på frågor som mäter attityder och inställning hos den svenska befolkningen i olika samhällsfrågor. Av dessa valde 6 300 att svara. För första gången ställdes frågan om vinstutdelning ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

62 procent vill inte tillåta vinstutdelning inom vård, omsorg och skola.

Varannan moderat

  De rödgröna väljarna är mer angelägna om att förbjuda vinster, men även hos de borgerliga väljarna är det fler som inte vill att vinster ska kunna betalas ut till dem som driver skolor. Varannan person som säger sig sympatisera med Moderaterna vill inte att det ska vara möjligt att plocka ut vinster från tillexempel fristående skolor.

  – För mig var det här ett mycket oväntat resultat, säger docenten Lennart Nilsson vid SOM-institutet på Göteborgs universitet.

  – Numera finns det ett motstånd till vinster även inom borgerligheten. Det visar på en anmärkningsvärd attitydförändring.

  Skolkommunalrådet Fredrik Axelsson (M) i Kristianstad berättar att han inte hunnit sätta sig in i hela SOM-undersökningen, men kan ändå dela med sig av sina synpunkter.

  – Man ska komma ihåg att det är första gången som frågan om vinster i skola, vård och omsorg ställs i rapporten, men givetvis är det några intressanta slutsatser i den.

  Som vad?

  –  Att det över hela det politiska fältet finns en skepsis mot vinster i välfärden. Men jag tror att denna skepsis kan sammankopplas med den hårda debatten som har pågått i medier de senaste åren.

  Ökande motstånd

  Lennart Nilsson berättar att det groende motståndet började redan i mitten av 90-talet.

  – Och från år 2006 kan man se ett samstämmigt mönster som visar att motståndet till vinster inom skattefinansierad vård, skola och omsorg har ökat oberoende av vilket parti som man sympatiserar med.

  Hur kan det komma sig?

  – Den ekonomiska krisen som pågår nu påverkar folkets syn på uttag av vinster. Sedan har vi haft en debatt om riskkapitalbolag inom välfärdområdet som uppmärksammat frågan. Man ska också komma ihåg att i Sverige har privatiseringarna gått långt, säger Lennart Nilsson och fortsätter.

  – Sverige och Chile är de enda länderna i världen där det är möjligt att bedriva statligt finansierade skolor med vins­t­-­int­resse. I de andra nordiska länderna är det inte möjligt. Är du för eller emot vinstdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg? Diskutera nedan!