Förening får inte igenom krav på sänkt hastighet

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:unknown

Nu är sista ordet sagt. Tosteberga samhällighetsförening får inte gehör för sänkt hastighet på en enskild väg. Transportstyrelsen avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut.

Önskemålet om sänkt hastighet från 70 till 30 kilometer i timmen gäller Bodavägen och länsstyrelsen inhämtade synpunkter både från Trafikverket och polisen inför sitt beslut. Båda instanserna avstyrkte med hänsyn till att vägen är så smal att den inte inbjuder till körning i högre hastigheter samt att den är relativt rak, vilket gör att alla trafikanter syns bra.

Samfällighetsföreningen höll inte med länsstyrelsen. Bland annat menar de att det finns dolda utfarter längs vägen och ingen trottoar eller belysning för gående. Föreningen menar att det handlar om folks liv och hälsa, men Transportstyrelsen som handlagt överklagandet har kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen och det beslutet kan inte överklagas.