Förorenad jord ska saneras i år

Kristianstad Artikeln publicerades

Jordmassorna på tomten är kraftigt förorenade och måste tas bort innan marken kan användas till något, eller föroreningarna sjunker vidare ner mot grundvattnet.

Nu står det klart att det blir Svevia som ska sanera tomten.

– Det handlar om att gräva upp och schakta bort massorna, säger kommunens projektledare Susanne Weidemanis.

Hon hoppas att arbetet ska kunna komma igång så fort som möjligt, förhoppningsvis i slutet av februari.

Det tar sedan runt ett år innan tomten är återställd. Då har massor ner till tre meters djup förts till destruktion.

Det mest knepiga kommer att vara att få upp den tjärcistern som hittades under mark.

84 miljoner kronor är avsatta för saneringen, men prognosen är att det blir billigare.

På gasverkstomten står det klart att föroreningarna inte hunnit sjunka vidare ner i jorden.

På den gamla kemtvättstomten på Långebro däremot, visar prover att det kan finnas föroreningar 25 meter ner.

– Där utreder vi nu vilken metod vi kan använda för saneringen. Det kommer att vara betydligt mer komplicerat än gasverkstomten. Det går inte att gräva sig ner lika lätt, säger Susanne Weidemanis.