Fortfarande saknas svar på frågorna

Kristianstad Artikeln publicerades

Varför finns det bakterier i vattnet? Var kommer de ifrån? Två frågor – och fortfarande inga svar. Samtidigt visar även de senaste provtagningarna risk för bakterier i hela ledningssystemet i Åhus med omnejd.

Mysteriet fortsätter. Vattenprover har tagits regelbundet i Åhus, Yngsjö, Nyehusen och Furuboda i flera dagar; vissa har varit helt bra, andra har klassats som otjänliga. Fortfarande vet ingen vad som är fel.

– Det är ett mycket svårt detektivarbete, säger Michael Dahlman, planeringssamordnare på C4 Teknik.

Man har tidigare funnit E-colibakterier i vattnet, en bakterie som finns i vår egen tarmflora. Bakterien är inte farlig i sig, men kan föra med sig andra smittämnen. Även en extremt låg halt gör vattnet otjänligt.

Betyder det att det kommit ut avföring i vattnet?

– Det är knepigt att säga. Men det öppnar sig en viss risk att det kommit in avloppsvatten i systemet, säger han.

Kvarstår rådet att koka vattnet först?

– Ja, definitivt.

Kan man bli sjuk om man får i sig vatten ur kranen?

– Det finns ju en risk för det. Men samtidigt har vi inte fått in några rapporter om att det skulle finnas en sjukdomsbild.

Kan det bli aktuellt att helt stänga av vattnet?

– Nej. Det avstår vi ifrån i det längsta.

Detektivarbetet är helt beroende av de provsvar som kommer in från fältet. Tommy Thell arbetar som provtagare för vattenverken och i går tog han ett tiotal nya prover på olika ställen i Åhus. Genom att samla in så många prover som möjligt från olika rörslingor hoppas man så småningom kunna ringa in problemen.

– Sämst värden har det varit på huvudledningen mellan Åhus och Yngsjö. Men vi vet inte varför det är så dåligt just där, säger Tommy Thell och suckar.

– Det är egentligen helt ofattbart. Det är väldigt, väldigt sällsynt att sådant här händer. Jag har hållit på det här sedan 1968 och det här är andra gången någonsin det sker.

I måndags inleddes en klorering av vattnet för att eliminera bakterierna, men det är ännu oklart vad det gett för effekt. I går förstärktes kloreringen ytterligare vid tryckstegringsstationen norr om Yngsjö.

Mats Börjesson, ansvarig VA-tekniker vid vattenverket i Åhus, säger att det ringer många oroliga personer och ställer frågor.

– Folk blir ju oroliga, och det blir vi också. Dessutom är det rötmånad, sämsta tänkbara period att få problem med vattnet, förklarar han.

Har du någon egen teori på vad problemen kan bero på?

– Nej, jag vet inte alls. Det enda jag har kommit på är om någon olovligt kopplat upp sig på de kommunala vattenledningarna. Men det har jag inga som helst belägg för, säger han.

Se aktuellt läge på Kristianstads kommuns hemsida.