Fortsatt kamp om kanalrensning

Kristianstad Artikeln publicerades

Ett möte mellan kommunen och lantbrukare på måndagskvällen resulterade i fortsatt oenighet om rensningen av Råbelöfskanalen.

Inför mötet med företrädare för C4 Teknik tog lantbrukaren Nils Turesson med Kristianstadsbladet till Råbelöfskanalens sträckning söder om väg 118 på Nosaby. Kanalen löper intill en vall med gångstig som skiljer kanalen från koloniområdet på andra sidan. Den är delvis igenvuxen med bland annat vass. Flanören Dieter Born pekar på att vallen har börjat läcka så att vissa koloniägare har fått sina tomter vattenfyllda. Även villaägare längre bort mot Österäng har drabbats. För Nils Turesson är problemet att hans marker tills stora delar står under vatten, vilket han skyller på att kanalen söder om väg 118 är dåligt rensad och därmed bildar en propp. - Bara titta på vassen här! Och det ser värre ut uppströms, säger han. Söder om väg 118 ansvarar kommunen för kanalen, medan ett dikningsföretag, som ägs av fastighetsägare runt Råbelöfskanalen och sjön, ansvarar för rensningen norr om väg 118. Nils Turesson är tacksam att kanalen norr om vägen inte heller rensats på ett tag. - Om kanalen varit mer rensad norr om hade vi haft ännu mer vatten på våra marker, eftersom det hade kunnat rinna fortare från sjön, men sedan stoppats upp söder om vägen. Därför är det bra att det inte blivit gjort, förklarar han. Själv uppskattar han att uppåt 40 procent av hans spannmål inte gått att tröska på grund av vattnet. Dessutom står stora delar av sockerbetorna under vatten. - Det är inte roligt precis, konstaterar han. Det samägda dikningsföretaget har enligt honom vänt sig till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, och bett att myndigheten kontrollerar om kommunen sköter sina åtaganden. Vad kräver ni av kommunen? - Att vattnet kommer väck, svarar Nils Turesson. Enligt honom måste då proppen i kanalen söder om väg 118 bort, men Björn Carlqvist på C4 Teknik tror inte att den har någon avgörande betydelse. - Vi klipper varje år, men i år har vi haft exceptionellt mycket nederbörd och då händer sådant här. Med de stora nederbördsmängderna och landskapets utformning är det svårt att få en avrinning. Det är sankmark vi talar om, förklarar han. Enligt honom ser kommunen bara en långsiktig lösning och det är att genomföra en ny förrättning som ersätter den nuvarande från 1895. - Men det vill inte lantbrukarna. Det enda de vill är att vattennivån blir lägre vid järnvägsbron, men vi tycker att det är den vattennivå som blir med så mycket nederbörd, berättar han. Att lantbrukarna är upprörda ser han som naturligt. - Jag förstår att det är frustrerade, för det handlar om mycket pengar för dem, säger han. Vattenläckaget genom vallen mot koloniområdet bekräftar han att kommunen noterat. - Men vi ser inget materialläckage, säger han och syftar på att vallen därmed inte håller på att undermineras. Orsaken till läckaget är enligt honom densamma som till lantbrukarnas problem med förstörda grödor. - Vi har haft ett högt vattenstånd en länge tid på grund av den stora nederbördsmängden i juli, så förhoppningsvis kommer den pågående rensningen att förbättra flödet litegrann, säger han. Peter Maunula 044-18 55 53 peter.maunula@kristianstadsbladet.se