Fortsatt oklart om VA-taxa

Kristianstad Artikeln publicerades

Beslutet om ny VA-taxa dröjer, men en ökning är att vänta. Beslutet om ny VA-taxa dröjer, men en ökning är att vänta.

I tisdags skulle den tekniska nämnden besluta om framtidens avgifter för den som vill eller måste anslutas till det kommunala VA-nätet. Men ärendet återremitterades eftersom politikerna ville ha mer underlag.

– I sak är vi nog överens, men vi vill ha ytterligare bearbetning av underlaget, säger nämndsordförande Anita Zieme (MP).

Förslaget från förvaltningen innebär en höjning av anslutningsavgifterna, för att inte alla nuvarande abonnenter ska tvingas finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i kommunen via sin brukningsavgift.

    Anslutningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. Vid en granskning visar det sig att det hittills har varit för billigt att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

    Skulle de områden som är aktuella för en utbyggnad betala enligt dagens taxa skulle VA-kollektivet gå med 61 miljoner i underskott. Förslaget innebär därför en kostnad på 120 025 kronor, en ökning på 41 procent, för den fastighet som vill ansluta vatten, spill och dagvatten.

    – Vi hoppas att de nya taxorna träder i kraft före sommaren, med tanke på de pågående projekt vi har, säger förvaltningschef Jan Westberg.

    Ärendet kommer att tas upp vid ett extra möte i nästa vecka.