Framtiden för Söder ska utredas

Kristianstad Artikeln publicerades

Ny bro över Helge å? Ny påfart till E 22? Ica Maxis parkeringsproblem? Det är många frågor som ska utredas när byggnadsnämnden begär att få i uppdrag att utveckla Söder i Kristianstad.

– Söder är en ganska brokig stadsdel som behöver en tydligare gestaltning, säger byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M).

I begäran, som ställs till kommunstyrelsen, listar stadsbyggnadskontoret de betydelsefulla ”noder” som finns på Söder. Det är Kristianstad Arena, Idrottsplatsen, Yllan, Ica Maxi samt områden med företag och bostäder.

En av de saker som byggnadsnämnden anser ska undersökas är möjligheterna för en ny bro över Helge å på Söder.

– Problemet är att både E 22-bron och Långebro ligger under risknivån vid översvämning. Vi behöver en bro som klarar högre nivåer, säger Peter Johansson.

Nytt badhus?

Men det finns ytterligare frågeställningar som behöver belysas, enligt nämnden. Maxis parkeringsproblem är en, utveckling av idrottsplatsen en annan. Området har också diskuterats som möjligt att placera ett nytt badhus på.

– Sedan har vi området med Yllan och Bongs. Vad kommer att hända där i framtiden? frågar sig Peter Johansson. Dessutom behöver vi utveckla området mellan Lastageplatsen och gamla kyrkogården.

En annan fråga är vad som ska hända med den gamla gasverkstomten, som nu är sanerad. Att ha p-platser där har inte blivit någon succé. Men det kan det bli, om kommunen får igenom sitt önskemål om en ny påfart västerut på E 22 därifrån.

– Trafikverket lär säga nej, med anledning av att den ligger för nära den nuvarande avfarten vid Statoil. Men vi ska i alla fall fråga, säger planchefen Margareta Lannér-Hagentoft.

Peter Johansson betonar att det är ett långsiktigt arbete som nu påbörjas.

– När det gäller stadsplanering får man ligga 20 år före.